Ostalo

Vlaho Orepić proglašen krivim

Prenosimo članak koji je objavila udruga Škanj na svojim stranicama:

Dragi ljudi,

Neizmjerna vam hvala na mnogobrojnim iskazima potpore i razumjevanja povodom objave moje presude. Zbog iznimnog interesa,a u nastojanju da se izbjegnu bilo kakve nejasnoće kao i bilo čiji subjektivni komentari presudu vam iznosim u formi i obimu sa kojom i ja osobno raspolažem. Eventualne zaključke prepuštam vama uz napomenu da se pravna „bitka“ nastavlja kao i iskrenu molbu da svi skupa u ovoj „napetoj“ situaciji zaštitimo dostojanstvo svake osobe bez obzira na njenu ulogu i opredjeljenje.


Konačno, ne zaboravimo naj bitnije – sve ovo je zanemarivo u odnosu na postignuto!

Lipi pozdrav svima!

Po zaključenju rasprave 27.04.2015. na Općinskom sudu Dubrovnik u Stalnoj službi u Pločama od strane sutkinje Sandre Wagner je donešena i proglašena U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA

OKRIVLJENIK: VLAHO OREPIĆ p.Pave i p.Ane rođene Baletin rođen 16.11.1968. Kriv je

1. Što je kao autor članka objavljenog 30.ožujka 2014.g. na internetskom portalu ploce.com.hr-neslužbena stranica grada Ploča pod naslovom „ Gospodo nemate pravo na šutnju – DJELUJTE“ –iznio slijedeće navode:
„Obični ljudi Vas se boje gospodine Pavloviću (zbog moći u koju vjeruju da imate). Iz istog razloga vas se boje radnici u Luci Ploče, svi „koalicijski partneri“ iz gradskog vijeća, naš gradonačelnik, naša dožupanica koja evo ništa ne govori ovih dana.

Boji Vas se i naš predsjednik gradskog vijeća koji po vašem nalogu stavlja i skida točke dnevnog reda kao i „koalicijski“ županijski vijećnici iz Ploča.

Ne želi drugačije od Vas misliti ni uže vodstvo udruge branitelja grada Ploče kao ni dosta njih na „nižim“ razinama vlasti u Pločama (vrtić, škola, radio).

Gospodine Pavloviću ovo je činjenica, ovo je stvarnost. Ovo je STRAŠNO. „profit je vaš imperativ, vaš izbor“. „E gospodine Pavloviću upravo taj nedostatak empatije prema onima i onomu zbog kojeg jeste to što jeste i zbog čega imate to što imate vas je doveo u koliziju sa ljudima koji imaju drugačiji vrijednosni sustav, koji imaju svetinje koje su im iznad profita pa i života što su većina njih dokazali u domovinskom ratu.
Predlažući TE u Pločama dirnuli ste u te svetinje (Vi ili tko već). Dirate selo seljaku, zemlju rataru, ribu ribaru, kuću domaćinu, grad građaninu, zrak svima nama. Zašto? Isključivo zbog profita!!! E stvarno previše.“

Htijući tako prikazati privatnog tužitelja Ivana Pavlovića kao osobu kojeg se obični ljudi boje, koga se boje radnici u Luci Ploče, svi „koalicijski partneri“ iz gradskog vijeća, gradonačelnik i dožupanica, kao i predsjednik gradskog vijeća i koalicijski županijski vijećnici iz Ploča, kao i uže vodstvo udruge branitelja grada Ploča, te dosta njih „ na nižim“ razinama vlasti u Pločama /vrtić, škola, radio/, zatim kao osobu čiji je imperativ profit, kao osobu koja nema empatije prema ljudima, kao osobu koja dira ljudima u svetinje, u selo seljaku, zemlju rataru, ribu ribaru, kuću domaćinu, grad građaninu, zrak svima- i sve to zbog profita, kao osobu koja je zlo,

2. Što je kao autor članka objavljenog dana 11. svibnja 2014. godine na internetskom portalu ploce.com.hr-neslužbena stranica grada Ploča pod naslovom „ Stavimo sve i svakoga na svoje mjesto – DJELUJMO“ –iznio slijedeće navode:

„Na čemu se zasniva fanatično zastupanje ideje o TE od strane gospode Pavlovića, Jurčevića i Begovića „kao struke“ i gospode gradonačelnika Krešimira Vejića i predsjednika gradskog vijeća Davora Mihaljevića kao političkog-bezpogovornog suporta, iako je vrlo jasno i stručno argumentirano da je u suprotnosti sa tendencijama EU, da ne predstavlja strateški interes RH, da je u suprotnosti sa interesom i voljom lokalne zajednice…??? O kakvoj se kontakt „politici“ radi???

Radi se o kulturi nerada koja se zasniva na moći bez sposobnosti, diplomi bez učenja.

Radi se o kulturi nerada koja omogućava imati a ne raditi, biti netko iako to nisi.

Radi se kulturi nerada koja kupuje što ne treba a prodaje što treba.

Radi se o kulturi nerada kojoj nije ništa sveto pa ni djedovina.

Zaista gospodine Pavloviću vas i tu vašu kliku nisam mislio više spominjati, no pošto sam osobno spominjan na OD VAS VOĐENOM sastanku koncesionara luke Ploče i sastancima OD VAS KONTROLIRANIH TIJELA stranke u Pločama itd…trebate znati da vaša komunikacija (javna i osobna) koju nazivate razgovor vrvi direktivnim „savjetima“ koji su toliko obavijeni taštinom da svaki sukob razmišljanja pretvarate u osobni sukob.
Zar ste toliko izvan stvarnosti da ne možete sami sebi reći da ste upravo Vi taj političar na svim razinama koji je jedan od odgovornih-zaslužnih za ovo stanje u kojem se svi skupa nalazimo.
Posebnu odgovornost trebate prepoznati u neodrživom stanju NAŠE luke i u neodrživom stanju NAŠEGA grada.

Pošto se volite stavljati u kontekst tržišta i tržišnih odnosa objasnite narodu zašto i pored politički amenovane „zakonite“ privatizacije (za preispitati) a potom nevjerojatno povoljnih koncesijskih ugovora (za preispitati) koji vas čine MONOPOLISTOM i nad samom državom na čijem vlasništvu poslujete niste u stanju djelovati u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja.
Recite građanima grada Ploča kolike su vaše obveze tj kolika je vaša odgovornost za to što su Ploče već sad „crni“ grad…

Sve ovo gospodine Pavloviću čini razvidnim vaše namjere tj. vaših nalogodavaca i vaših Jurčevića, Begovića, i lokalnih „političkih“ poslušnika kao i da to što i kako radite nema nikakve veze sa gospodarstvom već predstavlja nešto ružno čemu je došao kraj. „

htijući tako privatnog tužitelja Ivana Pavlovića predstaviti kao osobu koja pripada kulturi nerada koja se zasniva na moći bez sposobnosti, te diplomi bez učenja, kao osobu koja kontrolira tijela stranke u Pločama, kao taštu osobu, te političara koji je odgovoran za loše stanje društva, kao monopolistu, kao osobu koja je odgovorna za Ploče kao crni grad, kao osobu koja obmanjuje sve radi osobnih interesa, kao moćnika koji kontrolita sve i svakoga,

Dakle, za drugoga iznio činjenične tvrdnje koje mogu škoditi časti i ugledu privatnog tužitelja, a djelo je počinjeno putem računalne mreže zbog čega je postalo pristupačno većem broju osoba. Čime je okrivljenik radnjama pod 1/ i 2/ počinio kazneno djelo protiv časti i ugleda-sramoćenje opisano u čl. 148. St. 1. i 2. , a kažnjivo po čl. 148.st. 2. KZ-a
Pa ga sud na temelju čl. 148.st. 2. KZ-a

O s u đ u j e

NOVČANOM KAZNOM OD 30 DNEVNIH DOHODAKA, što iznosi 4.000,00 kuna koju kaznu je dužan platiti u roku od 30 dana temeljem čl.42. st. 6. KZ-a.

Na temelju čl. 43. St. 1. KZ-a kada novčana kazna nije u cijelosti ili djelomično plaćena u roku koji je određen presudom, a ne postoje uvjeti iz čl. 42. St. 7. KZ-a naplatiti će se prisilno putem ovlaštene institucije sukladno odredbama KZ-a. Prema stavku 2. Istog čl. ako se novčana kazna ne može ni prisilno naplatiti u roku od 3 mjeseca sud će uz pristanak osuđenika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, na način da se jedan dnevni iznos zamjeni sa dva sata rada, pri čemu rad za opće dobro ne smije promašiti 720 sati. Temeljem čl. 43. St. 3. KZ-a ako osuđenik ne pristane za rad za opće dobro ili ga ne izvrši, novčana kazna odnosno rad za opće dobro zamjeniti će se kaznom zatvora. Prema odredbi st. 4. Istog čl. Kada se novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora sud će jedan dnevni iznos zamjeniti s jednim danom zatvora, a rad za opće dobro će se zamjeniti sukladno odredbi čl. 55.st. 2. KZ-a, pri čemu kazna zatvora ne može biti dulja od 12 mjeseci.

Na temelju čl. 151. St, 1.i 2. KZ-a uvod i izreka presude će se nakon pravomoćnosti, a o trošku okrivljenika, objaviti na internetskom portalu ploce.com.hr-Neslužbena stranica Grada Ploča.

Na temelju čl.148. st. 1. u vezi s čl. 145. st.2. toč. 6. i 7. ZKP-a okrivljenik je dužan platiti troškove ovog kaznenog postupka i to privatnom tužitelju 4.375,00 kuna na ime nagrade odvjetnika, te ovom sudu paušalnu svotu od 1.000,00 kuna, sve u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

Nakon objave presude sutkinja je ukratko iznjela razloge iste, te poučila stranku o pravu na žalbu, Dovršeno u 13,00 sati

skanj.com