Ostalo

Udruga Radost zapošljava sedam osoba

Poziv na informativni sastanak u svrhu zapošljavanja 7 Osobnih asistenata na projektu „Pružanje osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama „

Odlukom od 21.ožujka Ministarstva za demografiju, socijalnu politiku i mlade koju je potpisala ministrica Nada Murganić u postupku odabira projekata u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.02 za Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom ,.Nakon provedenog natječaja i postupka odabira projekata udruga u vrijednosti od 115 miliona kuna iz Strukturnih fondova u okviru Operativnog programa ESF-učinkoviti ljudski potencijali, te posredničkog tijela Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Radost, sa sjedištem u Pločama koja djeluje na području Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije za projekt „Pružanje osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama„  odobren iznos u maksimalnom iznosu od 987.616,00 kn za zapošljavanje 7 osobnih asistenata i voditelja/kordinatora projekta na period od 2 godine.

Pozivamo zainteresirane nezaposlene osobe , motivirane za rad na projektu „Pružanje osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim teškoćama „na informativni sastanak u utorak 28.03.2017.g u 18 .00 sati u prostorije Udruge Radost , Gračka 5 , Ploče .


Broj osoba za zapošljavanje :7
Uvjeti za zapošljavanje i rad na projektu su :
Završena srednja škola ili osnovna škola sa završenim tečajem za njegovatelja
Liječničko uvjerenje od liječnika primarne medicine o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova osobne asistencije
Uvjerenje o nekažnjavanju od strane sudske uprave
Motivacijsko pismo i zamolba za zapošljavanje
Izjava da osoba koja traži zapošljavanje nije član obitelji koja potražuje usluge osobne asistencije i nema ugovor o doživotnom uzdržavanju korisnika osobne asistencije
Obavezno sudjelovanje na edukaciji za poslove Osobnog asistenta u organizaciji Udruge Radost
Potencijalni prijavitelji za posao će dobiti poziv na intervju pred stručnom komisijom Udruge Radost
Odabrani zaposlenici će biti zaposleni ugovorom o radu na period od 24. mjeseca na pola radnog vremena (4 sata dnevno ) s plaćom u netto iznosu od 2.000,00 kn sa svim zakononskim propisanim odredbama zakona o radu, porezom na dohodak, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i odobrenim putnim troškovima u skladu za mjestom prebivalištem.