Ostalo

UDRUGA RADOST: Održan redovni mjesečni sastanak projekta Osobna asistencija

Dana 13.1.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta Osobna asistencija Radost faza III UP.02.2.2.14.0011.

Projekt se provodi prema planu te se sve aktivnosti odvijaju uz pridržavanje epidemioloških mjera.