Ostalo

UDRUGA RADOST Održan redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3″

Dana 12.07.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011 financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta se odvija u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima.

Na sastanku se razgovaralo o individualnim planovima provedbe  aktivnosti  osobne asistencije sa korisnicima u narednom periodu.