Ostalo

Udruga Radost dobila rješenje ministarstva o pružanju socijalne usluge „Psihosocijalna podrška”

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Radost ishodovala je rješenje od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijane usluge psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom.

Podršku korisnicima će pružati stručni suradnici edukacijski rehabilitator, psiholog i logoped kroz trogodišnji program ‘Radost je u različitosti’, koji financira ministarstvo, i sporazumom o partnerstvu Grad Ploče.

Svi zainteresirani se mogu o usluzi informirati na email: [email protected], na telefon O20/670 856.