Ostalo

Udruga Mladih Nova iz Ploča u akciji izrade vizira za naše medicinare

Pločanska Udruga Mladih Nova, neprofitna organizacija osnovana u svrhu približavanja tehnologije mladima, je u situaciji kad virus vlada našim planetom dobila priliku da bitno pomogne. Uključili su se u akciju #StudentiPomažu, koja je nastavak akcije firme #PrusaResearch.

Cilj akcije je omogućiti zdravstvenim djelatnicima opremu za rad koja je neophodna za zaštitu od virusa, a zbog specifične situacije većini nedostupna. To su viziri za zaštitu očiju. Od 26.3.2020. do danas su 3D printali 180 vizira od kojih su i podijelili 130 kompletno sklopljenih za medicinsko osoblje i sve ljude koji su izloženi.

Iz same udruge se zahvaljuju svim svojim partnerima u ovoj akciji: Pločanskoj razvojnoj agenciji #Plora i njenom predsjedniku, jer su od procesa osnivanja pa do danas svakodnevno bili na raspolaganju, čak i izvan radnog vremena, te omogućili većinu materijala za ovaj projekt. Udruga je dobila sredstva za kupnju 3D printera i opreme na natječaju od #GradPloče za razvoj lokalne zajednice. U sklopu tog projekta održano je nekoliko radionica i prezentacija 3D printanja i ustupljen printer na korištenje zainteresiranim članovima. Zahvala također ide i Dubrovačkom studentskom zboru i Ivanu Ćeliću na njihovom angažmanu u koordinaciji ove akcij.


Ostanite kući, čuvajte naše medicinsko osoblje, i ovako ih je premalo.