Ostalo

Udruga Buddy u suradnji s Gradom Pločama gradi park za pse

Izgradnja i otvorenje parka za pse u Pločama planirana je za proljeće 2018. kada će se na tom posebno uređenom, opremljenom i ograđenom prostoru psi moći slobodno kretati i zabavljati na postavljenim spravama, a da pritom ne ometaju prolaznike, a i olakšaju vlasnicima skrb o psima i socijalizaciju.

Projekt je osmislila Udruga prijatelja životinja Buddy, a Grad Ploče za potrebe projekta omogućava korištenje čestice zemlje dimenzija 30 ×52 m, na lokaciji ulaza u grad. Zemljište je prethodno korišteno kao parking za kamione te nema potrebe za većim zemljanim zahvatima. Potrebno ga je ograditi montažnom žičanom ogradom s vratima.

Unutar psećeg parka planirano je postavljanje klupa i kanti za otpatke te opremanje potrebnim agility spravama za kretanje i igru pasa. Veći dio sprava kao i ukrasne posude za cvijeće planiraju se izraditi recikliranjem starih auto guma, limenih bačvi i od recikliranog drvnog materijala. Namjerava se kupiti vrtnu drvenu kućicu i klupu s drvenim sjedištem. Planirano je da se veći dio radova na uređenju parka obavi volonterski, uključivanjem članova Udruge Buddy, vlasnika pasa i što većeg broja građana volontera.


Poseban cilj je razvijanje svijesti o pravilnom suživotu i držanju vlasničkih pasa i edukaciji djece, a što se namjerava ostvariti već dogovorenom suradnjom s Osnovnom školom Ploče, koja će određeni broj djece adekvatne dobi uključiti u oslikavanje drvenih tabli u parku te time sudjelovati u ovom projektu. Na ulaznim vratima psećeg parka postavit će se tabla s pravilima ponašanja kreiranim prema uputama udruga za zaštitu životinja, a namijenjena korisnicima parka.

– Došli smo na ideju da napravimo park i mjesto gdje vlasnici pasa mogu komodno uživati sa svojim ljubimcima, a ujedno i da ostali građani bezbrižno šetaju rivom. Želimo naglasiti da ćemo se obratiti svim ljudima s područja grada Ploča pa i onima koji trenutno ne žive u našem gradu, da nam pomognu u realizaciji jer svatko nam može pomoći svojim prilogom. Grad Ploče je grad kulture i ne sumnjamo ni minute u realizaciju ovog projekta. Svi skupa možemo učiniti veliku stvar. Hvala svima koji će nam pomoći u realizaciji projekta – poručuju iz Udruge prijatelja životnija Buddy.