Ostalo

Udruga Baćina dobila donaciju od ACI d.d. za projekt Razigrajmo djecu

Ovu jesen ACI d.d. objavio je natječaj za financijsku podršku projektima ili programima udruga koji doprinose široj društvenoj zajednici. Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti i običaja Baćina je prijavila izgradnju dječjeg igrališta te je dobila donaciju od 5 000 kn koje će utrošiti na nabavu dijela opreme.

Ovu jesen postavljena je zemljana podloga zahvaljujući mjesnom odboru Baćina te se planira putem drugih natječaja i donatora izgraditi dječje igralište na mjestu gdje se nalazi betonirano nogometno igralište sa reflektorima. Jurica Tomašević, predsjednik udruge, izjavio je da udruga ulaže napore za poboljšanje uvjeta i unaprjeđenje kvalitete života svojim mještanima te ih poziva na aktivno sudjelovanje u aktivnostima udruge i volontiranje u zajednici.

Voditeljica projekta Maja Barbir raduje se promjenama u mjestu te i dalje prijavljuje projekte kako bi Baćina mogla razviti svoj puni potencijal i rasti zajedno sa brojem stanovnika.