Ostalo

ŠPANJOLICA U PLINI: Zavjetovanjem sv. Liberanu, epidemija je iščezla

U razdoblju od 1918. do 1920. g. epidemija španjolice u župi Plina odnijela je živote ljudi čiji smo popis objavili u dnu teksta.

Prema uvidu u maticu mrtvih župe Pline nalazimo 60 osoba kojima je u uzrok smrti upisana španjolska bolest.

Nije pitala za godine, najmlađa žrtva imala je samo 2 mjeseca. Lako je moguće da ovaj popis nije konačan te da na našim grobljima počiva još onih koji su podlegli bolesti. U teškim trenucima, narod se okrenuo Bogu te zavjetovao sv. Liberanu, nakon čega je epidemija iščezla iz Pline.


Često stari ljudi pričaju kako se sv. Liberan kitio masliđanom. Pješice, iz svih dijelova Pline, bi se na na blagdan sv.Liberana nosili naramci masliđana i odavala se počast čudotvornom svecu. Zavjet se odavao u hodočašću do crkve na Zavali, slavlju svete mise na sami dan i postu dan prije.

Današnju svetu misu u 18 sati na Zavali i slavlju svetog Liberana predvodit će prof. dr. don Ivan Kešina. Molimo se sv. Liberanu za zdravlje, da su naši bližnji pored nas i da se ljudi okrenu Bogu, a ne od njega.

SVETI LIBERAN I ŠPANJOLICA U ŽUPI PLINA

1.Radaljac Iva, umrla 22.11.1918. g. u dobi od 41 g., pokopana na Obličevcu
2. Popovac Matija, umrla 23.11.1918. g. u dobi od 35 g., pokopana na Obličevcu
3. Krstičević Iva, umrla 23.11.1918. g. u dobi od 54 g., pokopana na Obličevcu
4. Karamatić Grgo, umro 23.11.1918. g. u dobi od 70 g., pokopan na Obličevcu
5. Karamatić Milica, umrla 26.11.1918. g. u dobi od 14 g., pokopana na Obličevcu
6. Karamatić Josip, umro 26.11.1918. g. u dobi od 4 g., pokopan na Obličevcu
7. Karamatić Mara, umrla 26.11.1918. g. u dobi od 24 g., pokopana na Obličevcu
8. Karamatić Mara, umrla 26.11.1918. g. u dobi od 9 g., pokopana na Obličevcu
9. Karamatić Ana, umrla 28.11.1918. g. u dobi od 19 g., pokopana na Obličevcu
10. Radaljac Matija, umrla 1.12.1918. g. u dobi od 61 g., pokopana na Zavali
11. Vukosav Matija, umrla 1.12.1918. g. u dobi od 12 g., pokopana na Zavali
12. Karamatić Ivan, umro 7.12.1918. g. u dobi od 56 g., pokopan na Obličevcu
13. Karamatić Mate, umro 2.12.1918. g. u dobi od 64 g., pokopan na Obličevcu
14. Kuran Iva, umrla 5.12.1918. g. u dobi od 59 g., pokopana na Obličevcu
15. Puljan Grgo, umro 8.12.1918. g. u dobi od 9 g., pokopan na Obličevcu
16. Puljan Matija, umrla 14.12.1918. g. u dobi od 18 g., pokopana na Obličevcu
17. Kuran Iva, umrla 8.12.1918. g. u dobi od 55 g., pokopana na Zavali
18. Krstičević Josip, umro 17.12.1918. g. u dobi od 67 g., pokopan na Zavali
19. Štrbić Mara, umrla 8.12.1918. g. u dobi od 23 g., pokopana na Zavali
20. Štrbić Ivan, umro 8.12.1918. g. u dobi od 11 g., pokopan na Zavali
21. Zmijarević Ante, umro 6.12.1918. g. u dobi od 50 g., pokopan na Zavali
22. Zmijarević Iva, umrla 8.12.1918. g. u dobi od 18 g., pokopana na Zavali
23. Barbir Matija, umrla 16.12.1918. g. u dobi od 64 g., pokopana na Zavali
24. Žderić Stipan, umro 15.12.1918. g. u dobi od 56 g., pokopan na Zavali
25. Žderić Iva, umrla 13.12.1918. g. u dobi od 25 g., pokopana na Zavali
26. Žderić Lucija, umrla 15.12.1918. g. u dobi od 32 g., pokopana na Zavali
27. Grbavac Ana, umrla 11.12.1918. g. u dobi od 8 mjeseci, pokopana na Zavali
28. Ćulum Antun, umro 19.12.1918. g. u dobi od 19 g., pokopan na Zavali
29. Nikolac Jerka, umrla 10.12.1918. g. u dobi od 50 g., pokopana na Zavali
30. Barbir Ružica, umrla 11.12.1918. g. u dobi od 47 g., pokopana na Zavali
31. Žderić Filip, umro 12.12.1918. g. u dobi od 16 g., pokopan na Zavali
32. Žderić Pera, umrla 13.12.1918. g. u dobi od 10 g., pokopana na Zavali
33. Žderić Mate, umro 14.12.1918. g. u dobi od 54 g., pokopan na Zavali
34. Ostojić Iva, umrla 24.12.1918. g. u dobi od 16 g., pokopana na Zavali
35. Radaljac Mate, umro 15.12.1918. g. u dobi od 52 g., pokopan na Zavali
36. Antunović Matija, umrla 11.12.1918. g. u dobi od 42 g., pokopana na Zavali
37. Radaljac Ivan, umro 11.12.1918. g. u dobi od 27 g., pokopan na Zavali
38. Radaljac Jure, umro 16.12.1918. g. u dobi od 59 g., pokopan na Zavali
39. Radaljac Antun, umro 10.12.1918. g. u dobi od 16 g., pokopan na Zavali
40. Krstičević Jela, umrla 13.12.1918. g. u dobi od 19 g., pokopana na Zavali
41. Ostojić Iva, umrla 4.12.1918. g. u dobi od 3 g., pokopana na Zavali
42. Krstičević Stipan, umro 14.12.1918. g. u dobi od 23 g., pokopan na Zavali
43. Zmijarević Matija, umrla 14.12.1918. g. u dobi od 37 g., pokopana na Zavali
44. Štrbić Manda, umrla 14.12.1918. g. u dobi od 10 g., pokopana na Zavali
45. Oršulić Kata, umrla 10.12.1918. g. u dobi od 15 g., pokopana na Zavali
46. Oršulić Jure, umro 11.12.1918. g. u dobi od 4 g., pokopan na Zavali
47. Oršulić Miho, umro 12.12.1918. g. u dobi od 10 g., pokopan na Zavali
48. Oršulić Jela, umrla 14.12.1918. g. u dobi od 39 g., pokopana na Zavali
49. Oršulić Manda, umrla 17.12.1918. g. u dobi od 55 g., pokopana na Zavali
50. Radaljac Matija, umrla 5.12.1918. g. u dobi od 15 g., pokopana na Zavali
51. Radaljac Iva, umrla 6.12.1918. g. u dobi od 29 g., pokopana na Zavali
52. Štrbić Stanko, umro 9.12.1918. g. u dobi od 2 mjeseca, pokopan na Zavali
53. Štrbić Matija, umrla 19.12.1918. g. u dobi od 8 g., pokopana na Zavali
54. Nikolić Ante, umro 26.12.1918. g. u dobi od 16 g., pokopan na Zavali
55. Ćendo Matija, umrla 1.12.1918. g. u dobi od 37 g., pokopana na Zavali
56. Ćulum Mara, umro 28.12.1918. g. u dobi od 14 g., pokopana na Obličevcu
57. Radaljac Stana, umro 11.12.1918. g. u dobi od 24 g., pokopana na Zavali
58. Parmać Stipan, umrla 7.1.1919. g. u dobi od 18 g., pokopan na Obličevcu
59. Puljan Ante, umro 8.1.1919. g. u dobi od 16 g., pokopan na Obličevcu
60. Parmać Matija, umrla 15.1.1919. g. u dobi od 14 g., pokopana na Obličevcu