Ostalo

SKANDAL U CARINSKOJ UPRAVI: Gdje je završilo 157 tona cigareta koje su bez nadzora prošle Luku Ploče

Dva neovisna izvora iz Carinske uprave, koja zbog straha od gubitka posla žele ostati anonimna, za Nacional su potvrdila da je krajem 2017. i početkom 2018. iz Luke Ploče, suprotno svim pravilnicima, otpremljeno više od pola milijuna šteka cigareta

Carinska uprava Ministarstva financija krajem 2017. i početkom 2018. godine dopustila je da iz Luke Ploče u Hrvatsku bez ikakvog nadzora uđe 157 tona cigareta čija se vrijednost procjenjuje na 150 milijuna kuna. Ove ozbiljne optužbe na račun vodećih ljudi Carinske uprave Nacionalu su iznijela dva neovisna izvora iz Carinske uprave koji zbog straha od gubitka posla žele ostati anonimni. Oni tvrde da prilikom ulaska 157 tona cigareta na hrvatski teritorij nisu poštovane zakonske odredbe i pravilnici Carinske uprave te navode da su cigarete ušle u Hrvatsku u kamionima koji nisu bili pod nadzorom i nisu bili plombirani, što je suprotno svim pravilima carinske službe u Hrvatskoj. Ako su njihove optužbe istinite, u problemima bi se mogao naći ravnatelj Carinske uprave i pomoćnik ministra financija Zdravka Marića, Hrvoje Čović jer su njegovi podređeni dopustili da u Hrvatsku bez ikakvog nadzora uđe 565.300 šteka cigareta, odnosno 5,6 milijuna kutija cigareta čija je tržišna vrijednost po današnjim cijenama cigareta u Hrvatskoj oko 150 milijuna kuna.

Nacional je i u posjedu rješenja kojim je predstojnica Carinskog ureda u Pločama Ivanka Božić donijela odluku da se Luci Ploče odobri uništenje 157 tona cigareta koji su u toj luci navodno skladištene još od 1993. godine. Nacionalovi izvori tvrde da je sumnjiva već sama činjenica da je ovakvo rješenje potpisala predstojnica ureda u Pločama, a ne ravnatelj Carinske uprave. Naime, oni tvrde da po Pravilniku Ministarstva financija o oduzetoj i ustupljenoj robi takva rješenja može potpisati jedino ravnatelj Carinske uprave koji pri tome imenuje i povjerenstvo koje u svakom trenutku mora pratiti robu te na kraju mora napraviti zapisnik o uništenju robe. Navedeni propisi stoje u glavi V., članku 44. i 45. Pravilnika o oduzetoj i ustupljenoj robi. Ivanka Božić sporno je rješenje potpisala 12. listopada 2017., a osim što je pitanje je li ona kao predstojnica Carinskog ureda u Pločama smjela potpisati takvo rješenje, sumnjivi su i članci zakona na koje se ona na samom početku rješenja poziva.


Naime, u rješenju stoji da se ono izdaje „temeljem članka 12. stavka 1. točke 8. Zakona o carinskoj službi (NN br. 54/13, 40/14)“. Problem je što u članku 12. stavku 1. točki 8. stoji da „područni carinski ured neposredno ili preko svojih ustrojstvenih jedinica u skladu s ovim zakonom i posebnim propisima provodi postupak naknadnog obračuna i naplate javnih davanja“. Izvori tvrde da taj članak nema nikakve veze s rješenjem za uništenje cigareta koje je izdala Ivanka Božić. Osim toga, ona se poziva na Narodne novine broj 54/13 i 40/14, a pretragom tih brojeva u njima nismo našli Zakon o carinskoj službi pa se postavlja pitanje zašto se pročelnica Carinskog ureda u Pločama poziva na nepostojeće izmjene Zakona o carinskoj službi u Narodnim novinama i stavke tog zakona koji, po tvrdnjama izvora Nacionala, nemaju veze s rješenjem koje je donijela.

Iz Carinske uprave Nacionalu su odgovorili da je u ovom slučaju ipak sve rađeno po zakonu te demantiraju da su cigarete bez ikakvog nadzora ušle na hrvatski teritorij. Iz Carinske uprave tvrde da je riječ o starim cigaretama za koje je procijenjeno da je riječ o otpadu te se stoga na njih ne odnosi Pravilnik o oduzetoj i ustupljenoj robi. Iz Carinske uprave tvrde da okolnosti pod kojima se može provesti uništenje robe koja podliježe carinskom nadzoru ovise o carinskom statusu robe i postupcima koje vodi Carinska uprava, odnosno na okolnosti je li predmetna roba postala vlasništvo RH ili je u posjedu vlasnika – deklaranta ili drugog posjednika robe. O slučaju iz Ploča iz Carinske uprave su naveli sljedeće:

„Kada je u pitanju postupak uništenja proveden u nadležnosti CU Ploče iz 2017. godine potrebno je pojasniti da se radi o postupku uništenja materijala podrijetlom od duhanskih prerađevina za koje je utvrđeno da se radi o robi koja je u slobodnu zonu smještena u razdoblju od 1993. do 1998. godine, koja nema nikakvu uporabnu vrijednost, koja predstavlja neopasni otpad. Uništenjem ove robe nije nastao korisni otpad koji bi podlijegao plaćanju uvoznih davanja jer je postupak uništenja proveden spaljivanjem. Predmetna roba bila je smještena u Slobodnu zonu luke Ploče, a poslovni subjekti koji su bili mogući vlasnici iste su nedostupne strane tvrtke odnosno domaće tvrtke brisane iz sudskog registra. Pri tome, navedena roba nije bila trajno oduzeta ili ustupljena u korist RH te, dakle, nije bila vlasništvo RH. Stoga je držatelj – posjednik navedene robe, tvrtka Luka Ploče d.d zatražila regulaciju carinskog statusa predmetne robe u privremenom smještaju na način da je Carinskoj upravi podnijela zahtjev za uništenje strane robe smještene u slobodnu zonu, sukladno članku 197. Carinskog zakonika Unije, jer iz naprijed navedenih razloga predmetna roba nije mogla biti stavljena u neki od carinskih postupaka niti ponovno izvezena.“

No, Nacionalovi izvori iz Carinske uprave tvrde da ovakvo objašnjenje nije prihvatljivo te navode da nije logično da se tolika količina cigareta jednostavno proglasi otpadom i da nema nikakvu vrijednost. Naš izvor iz Carinske uprave kaže i da je dio terminala Luke Ploče zapravo strani teritorij i da se ne može roba samo tako uvesti u Hrvatsku bez ikakvog nadzora te da ona mora proći kroz carinsku proceduru. On tvrdi i da je netko trebao donijeti odluku da se 157 tona cigareta proglasi otpadom, a da takvu odluku nitko nije donio. Drugi Nacionalov izvor koji je bio prisutan kada je roba izlazila iz Luke Ploče kaže da je vidio sporne cigarete te da se nikako ne može govoriti o starim cigaretama koje nemaju nikakvu tržišnu vrijednost te je dodao:

„Sjećam se da je dio mojih kolega komentirao da cigarete izgledaju kao nove, a jedan od vozača kamiona je rekao da smo mi koji radimo na carini najveće budale jer nemamo pojma što nam rade nadređeni. Jednostavno više ne možemo šutjeti o toj situaciji i gledati kakve se stvari događaju, a da nitko za to ne odgovara“.

Isti izvor tvrdi i da su se tek kada su neki djelatnici počeli otvoreno prigovarati da cigarete iz carinskog prozora bez ikakvog nadzora izlaze na teritorij Hrvatske neke stvari promijenile te je na prostoru Luke Ploče bagerom pregaženo nekoliko stotina šteka cigareta kako bi se stvorio dojam da su cigarete doista bezvrijedne, a za to postoje i fotografije koje je ustupio Nacionalu.

Drugi Nacionalov izvor iz Carinske uprave koji je dobro upućen u procedure i način postupanja s cigaretama u carinskom postupku kaže: „S obzirom na to da se radi o visokotarifnoj robi – cigaretama na koju se inače plaćaju visoke trošarine, carina i PDV, pratnja i carinski nadzor nad uništenjem su obvezni. Na carinski postupak uopće nije od utjecaja radi li se o novim ili starim cigaretama. Navodi kako se radilo o neopasnom otpadu porijeklom od duhanskih prerađevina ne mogu zamijeniti ili opravdati nevršenje neposrednog carinskog nadzora. Upitno je i to postoji li inspekcijski nalaz o tome da cigarete predstavljaju neopasni otpad od duhanskih prerađevina, ali i da postoji bitno je postupanje carinskih tijela. Carinska evidencija o cigaretama koje su bile u slobodnoj zoni Luka Ploče mogla se razdužiti isključivo carinskim dokumentima – deklaracijom za uništenje i komisijskim zapisnikom o uništenju ovlaštenih carinskih službenika. Postupanjem suprotno navedenom, odnosno postupanjem u konkretnom slučaju carinska tijela ne mogu jamčiti da su cigarete doista i uništene pa je legitimno pretpostaviti da su završile na ilegalnom tržištu, čime je proračun EU-a i proračun RH oštećen za više milijunske iznose. Nikakve eventualno sastavljene službene bilješke ne mogu zamijeniti zapisnik o uništenju cigareta pod neposrednim nadzorom komisije sastavljene od ovlaštenih carinskih službenika i carinske deklaracije za uništenje robe – cigareta. Iz postupanja CU Ploče proizlazi da su cigarete prepuštene isključivo na savjest vozaču kamiona što je nezamislivo“.

S druge strane iz Carinske uprave tvrde da je navedeni zahtjev za uništenje razmotren i prihvaćen te se pristupilo njenom uništenju na način da se svaka pojedinačna otprema robe prema subjektu ovlaštenom za uništenje robe odvijala pod carinskim nadzorom, o čemu je sastavljana službena bilješka te zaključuju:

„Opetovano napominjemo da se u predmetnom slučaju radilo o robi koja nije oduzeta ili ustupljena u korist države tj. koja nije postala vlasništvo RH zbog čega se uništenju iste pristupilo sukladno članku 197. Carinskog zakonika unije. Shodno navedenom, na postupak uništenja robe nije bio nije primjenjiv Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Narodne novine, broj 100/2016) koji se odnosi na robu koja je oduzeta ili ustupljena u korist Republike Hrvatske u postupcima koje vodi Carinska uprava iz nadležnosti primjene carinskog zakonodavstva te s njime povezanih propisa Republike Hrvatske“.

Međutim, izvori upozoravaju na još nekoliko detalja koji ne idu u prilog objašnjenju Carinske uprave. Oni tvrde da je kao prvo sumnjivo što je roba u skladištima Luke Ploče stajala od 1993., odnosno 1998. godine. Pitaju se kako je moguće da cigarete stoje tako dugo u skladištu te zašto je baš nakon 24 godine odlučeno odjednom isprazniti sva skladišta. Isto tako, sumnjivo im je što je prijevoz robe iz Luke Ploče do Cemexa počeo dan nakon što je pročelnica Ivanka Božić donijela rješenje kojim se odobrava uništenje cigareta. Dakle, kako tvrde, nije bilo vremena da središnjica u Zagrebu razmotri njeno rješenje te ga odobri. Navode i kako je u informatičkom sustavu Carinske uprave roba koja je tih dana izlazila iz Luke Ploče zabilježena kao cigarete, a ne kao duhanski otpad, kao što to tvrde iz Carinske uprave za što postoje i dokazi.

Nacionalu su dostavili i popis kamiona koji su odvozili cigarete s prostora luke u Pločama te su ga prevozili do tvornice Cemex u Kaštelima, gdje su uništene. Jesu li navedeni kamioni u međuvremenu negdje stali i je li cijeli teret došao do Cemexa, po tvrdnjama izvora, nije moguće utvrditi jer nije bilo nikakvog nadzora tereta niti su kamioni plombirani. Prvi kamion je Luku Ploče napustio dan nakon što je Ivanka Božić potpisala rješenje o uništenju cigareta. Kamion tvrtke Jadroagent izašao je iz Luke Ploče 13. listopada 2017. s gotovo 19 tona cigareta, a posljednji kamion, tvrtke R-Polis, iz Ploča je izašao 8. veljače 2018. sa 7,5 tona cigareta.

Kako bi to trebalo izgledati nakon izlaska cigareta s područja koji nadzire Carinska uprava izvor Nacionala kaže: „Carinski službenici koji inače prate robu na uništenje u neko udaljeno mjesto obavezno dobivaju pisani putni nalog i službeno vozilo za koje se u putni radni list vozila upisuju podaci o relaciji putovanja, broju prijeđenih kilometara i imena i prezimena carinskih službenika koja putuju vozilom. Po povratku s putovanja svaki carinski službenik u putni nalog ispisuje izvješće o obavljenom službenom zadatku“.

Iz Luke Ploče su za Nacional potvrdili navedene datume te su naveli da su navedenu količinu cigareta u ulozi skladišne tvrtke primili po nalogu raznih korisnika (Interšped, Delbar, Cro Trade…) u periodu od 23. srpnja 1993. do 21. rujna 1999. Po njihovim navodima vlasnici robe nisu preuzeli teret tijekom dugogodišnjeg skladištenja pa je Luka Ploče odlučila predati zahtjev za uništenje Carinskoj upravi kako bi oslobodila skladišni prostor. Iz Luke Ploče su Nacionalu potvrdili i sljedeće: „Cigarete su po dobivenom odobrenju Carinske uprave predane na uništenje tvrtki CEMEX Hrvatska d.d. Kaštel Sućurac u periodu od 13. 10. 2017 do 08. 02. 2018. Luka Ploče postupila je sukladno svim zakonima i pravilnicima Carinske uprave te je u posjedu ovjerenih, od strane CEMEX-a i Luke Ploče, pratećih listova za otpad da je tvrtka CEMEX preuzela robu za uništavanje.“

No, i tu postoji jedan problem na koji upozorava izvor. On tvrdi da bez obzira što Luka Ploče navodno ima prijedlog inspektora kako se predmetne cigarete mogu smatrati otpadom to ne mijenja carinsku proceduru vezano za uništenje cigareta. U tom slučaju Luka Ploče je bila dužna zatražiti od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dozvolu za prekogranični promet cigareta, odnosno neopasnog otpada podrijetlom od duhanskih proizvoda, a carinska tijela istu priložiti uz deklaraciju za uništenje. Taj izvor još dodaje i sljedeće: „Rješenje kojim se odobrava uništenje cigareta temelji se na članku Zakona o carinskoj službi koji ne uređuje prije navedenu problematiku i potpisano je od predstojnice Carinskog ureda Ploče. Mišljenja sam da je isto morao potpisati ravnatelj Carinske službe te imenovati povjerenstvo-komisiju za uništenje cigareta od tri ovlaštena carinska službenika koji moraju biti prisutni ukrcaju cigareta na kamion, plombirati kamion, pratiti svaku pojedinačnu pošiljku do mjesta uništenja cigareta i sačiniti zapisnik o uništenju cigareta koji sva tri carinska službenika potpisuju. Carinska uprava mora i ima mogućnosti vršiti kontrolu postupanja carinskih službenika i nižih ustrojstvenih jedinica, što inače i radi, te odgovorni ne mogu reći kako nisu znali za ovakvo postupanje. Iz očitovanja Carinske uprave ni ne proizlazi kako se radi o greški u postupanju“.

Da su cigarete uništene kod njih potvrdio je i direktor Cemexa Hrvatske Velimir Vilović. On je za Nacional izjavio da CEMEX posjeduje dozvolu za suspaljivanje drvnog otpada i biomase te grupe odvojeno sakupljenih sastojaka otpada što može uključivati i cigarete te poslovnu dokumentaciju u svom tehnološkom procesu. Stoga u svom poslovanju povremeno izlaze u susret Carinskoj upravi i MUP-u, ali i drugim subjektima poput Luke Ploče kod zbrinjavanja ovakvih vrsta materijala. Vilović je potvrdio i da su u razdoblju od listopada 2017. do veljače 2018. spaljivali otpad Luke Ploče:

„U tom je razdoblju oporabljen neopasni otpad ključnog broja 20 01 99 u kojem je bilo i ostataka cigareta u količini od 160 tona porijeklom iz Luke Ploče. Svi postupci, pa tako i ovaj, odvijaju se u skladu sa zakonskim propisima i izdanim dozvolama i za njih postoji potrebna prateća dokumentacija“.

Iako je iz navoda Luke Ploče i Cemexa vidljivo da postoji papirnati trag uništenja cigareta, naši izvori iz Carinske uprave tvrde da to ne znači da ne postoji odgovornost nadležnih osoba iz Carinske uprave jer su dozvolili da velika količina cigareta uđe na hrvatski teritorij bez ikakvog nadzora. Isto tako, ističu i da je iz odgovora Cemexa nejasno je li u spaljenom otpadu bilo 160 tona cigareta ili je u 160 tona bilo i ostataka cigareta što, tvrde, čini veliku razliku. U svakom slučaju, kažu kako neće odustati te će i dalje upozoravati na svaku sumnjivu situaciju koja se dogodi u radu Carinske uprave.

Boris Bilas/Nacional.hr

Tag