Ostalo

Sadi se mediteransko bilje uz šetnicu prema Lidlu

Proteklih nekoliko dana intezivno se radi na uređenju zelenog otoka uz šetnicu u ulici “Crna rika” u smjeru Lidla. Ovo je još jedna od projektnih ideja Komunalnog održavanja d.o.o. u cilju obogaćivanja vizure grada i uređenja površina.

Uz pomoć zaposlenih preko Programa javnih radova, zaposlenici Komunalnog u završnici su zamišljenih aktivnosti kojima je predviđena sadnja mediteranskog bilja na spomenutom području, u potezu od 270 metara.