Ostalo

ROĐENDAN FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA: Obilježen Dan pločanske srednje škole

Danas se obilježio Dan pločanske Srednje škole koja nosi ime u čast velikome hrvatskome pjesniku i prosvjetitelju fra Andriji Kačiću Miošiću. Naime, 17. travnja obilježava se rođendan ovoga velikana hrvatske pisane riječi. Točan datum njegova rođenja nije poznat, ali pretpostavlja se da je rođen krajem ožujka ili početkom travnja 1704. Ovaj datum uzima se kao njegov rođendan jer je to dan njegova krštenja.

Rodio se u Bristu, u poznatoj obitelji Miošić. Početnu naobrazbu stekao je u franjevačkome samostanu u Zaostrogu. Nakon toga odlazi na studij u Budim, gdje završava teologiju i filozofiju. Godine 1728. se zaredio i postao svećenikom franjevačkog reda. Bio je učitelj u filozofskoj školi u zaostroškom samostanu, a u razdoblju od 1735. do 1745. godine predavač (lector generalis) na Generalnom bogoslovnom učilištu u Šibeniku. Nekoliko godina proveo je u franjevačkom samostanu u Sumartinu, a od 1750. godine pa do kraja života u Zaostrogu. Po usmenoj tradiciji umro je 1760. godine od upale pluća dobivene u nevremenu dok se vraćao iz Neretve lađom.

Andrija Kačić Miošić imao je veliku prosvjetiteljsku ulogu. Svojim djelom Razgovor ugodni naroda slovinskoga želio je „običnom puku“ približiti događaje iz slavenske povijesti.


Djelo je tiskano 1756. na štokavskoj ikavici, a u narodu je dobilo ime Pismarica. U njemu se nalazi 41 pjesma. Prošireno izdanje iz 1759. sadrži 136 pjesama. Oduševljen narodnom prošlošću, čitajući djela svojih suvremenika, posebice Filipa Grabovca, Kačić Miošić prikazao je u stihu i prozi najznačajnije događaje iz prošlosti južnih Slavena i susjednih naroda. U prvome dijelu Razgovora prevladava proza, u drugome stih. Pjesme su pisane asimetričnim epskim desetercem. U predgovoru istaknuta je autorova težnja za prosvjećivanjem slabije obrazovane publike, koja se, osim „slovinskim“, ne može služiti ni jednim drugim jezikom. Povodeći se za poetikom narodne epske pjesme, želio im je pružiti istinito i povijesno znanje.

Djelo je nastalo proučavanjem povijesnih dokumenata i historiografske literature pisane latinskim i hrvatskim jezikom. Kronološka kompozicija obuhvaća vrijeme od antičke povijesti Ilira do autorova doba, a najviše je pozornosti posvećeno kršćansko-turskim ratovima. Knjiga je bila čitana i objavljivana na širem južnoslavenskom prostoru. Glavna prosvjetiteljska namjera je postignuta, Kačićeve pjesme su ostale u narodu, a prenosile su se usmenim putem s generacije na generaciju.
Osim ovoga djela, Kačić je poznat i po djelu Korabljica, koje je zamišljeno kao kronika biblijske i svjetovne povijesti. U prvome dijelu Korabljice pjesnik govori o događajima od početka stvaranja svijeta do Isusova rođenja, a u drugome se iznosi suvremenija povijest do autorova doba. Kao i Razgovor ugodni, Korabljica je zbog svoje popularnosti doživjela više izdanja.

Imajući u vidu značaj fra Andrije Kačića Miošića za hrvatsku književnost, kao i njegovu značajnu obrazovnu ulogu, s ponosom naša škola nosi ime ovoga velikana. Stoga vam svima čestitamo Dan škole!

Tekst: Srednja škola Ploče