Ostalo

Radionice o financijskom i pravnom poslovanju udruga dokazale svoju korisnost

Udruge Dubrovačka naranča i Chrobatia kroz projekt E-DUTEKA – jačanje kapaciteta OCD-a Dubrovačko-neretvanske županije u Pučkom otvorenom učilištu Ploče održale su radionice na temu “Dobro upravljanje organizacijama civilnog društva” s naglaskom na osnivanje i poslovanje udruge sukladno novim propisima i “Financijsko poslovanje u neprofitnom sektoru” s naglaskom na inventuru, financijski plan, zapošljavanje i volontiranje u udrugama te najčešće greške u djelovanju.

Kroz razgovore s polaznicima radionica o Financijskom i pravnom poslovanju dokazana je korisnost organizacije radionica na kojoj polaznici imaju priliku čuti kako nove zakone i propise primjenjuju renomirane udruge kao i daljnja zainteresiranost predstavnika udruga za ovakav tip edukacija.