Ostalo

PRSKANJE KOMARA: Donosimo obavijest o početku adulticidne dezinsekcije komaraca

Pomorski servis – Luka Ploče d.o.o. Ploče  provesti će u večernjim satima preventivnu adulticidnu dezinsekciju komaraca kao opću mjeru u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti toplim zamagljivanjem na području Grada Ploča u slijedećim terminima:

19.08.2020 –  Grad Ploče

20.08.2020 – Stablina, Čeveljuša, Rogotin


21.08.2020 –  Šarić Struga, Banja, Modro Oko, Komin

– 24.08.2020 –  Baćina, Baćinska Jezera, Peračko Blato

– 25.08.2020 –  Spilice, Crpala, Staševica

Sve informacije o tijeku dezinsekcije mogu se dobiti na mob: 0916031708 ili 0916031704.

Krilatice ili adultni stadij komaraca suzbijaju se metodom primjene insekticida (adulticidna dezinsekcija) i provodi se hladnim ili toplim zamagljivanjem primjenom vodenih rastvora insekticida.

Larvicidni tretman je skup mjera mehaničkih, fizičkih, bioloških i kemijskih s ciljem redukcije razvojnih oblika komaraca.

Mehaničkim i fizikalnim mjerama smanjuju se ili uklanjaju uvjeti za razvoj komaraca stoga preporučamo da oko svojih objekata  :

  • Onemogućiti nakupljanje vode u kantama,posudama, automobilski gumama ili nekoj drugoj ambalaži
  • Spremnike za vodu kao kamenice, betonske spremnike, bačve i sl.

prekriti mrežama protiv komaraca ili plastičnim pokrovom

  • Onemogućiti nakupljanje kišnice na tendama ili raznim pokrivalima
  • Držati uredne i protočne oborinske oluke i sustave oborinskih voda
  • Vaze za cvijeće i sl. na grobljima umjesto vodom puniti vlažnim pijeskom od travnja do listopada
  • U posudicama ispod vaza za cvijeće redovito mijenjati vodu jednom tjedno
  • Osigurati pokrivanje brodica ceradama gdje se god nalazile kako bi se spriječilo skupljanje kišnica.

Adulticidna i larvicidna dezinsekcija je kemijska mjera koja ima za cilj redukciju razvojnih oblika komaraca. Adulticidi i larvicidi su biocidi koji djeluju na različite razvojne stadije komaraca.

ZAJEDNIČKOM PRIMJENOM NAVEDENIH MJERA SMANJUJEMO BROJNOST KOMARACA, A TO NAM JE ZAJEDNIČKI CILJ.

ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI !

 

                                                                                            Pomorski servis-Luke Ploče d.o.o.