Ostalo

Projekt prevencije ovisnosti i zlouporabe alkohola “Zdrav za 5”

U okviru projekta „Zdrav za 5“ kojeg zajedno provode Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zdravlja u našoj Školi održana su predavanja i radionice za učenike osmih razreda. Radionice i predavanja vodili su djelatnici MUP-a g. Tonći Vištica i gđa Marela Petrović.

Ciljevi ovog projekta su:
– aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika adolescenata,
– usvajanje zdravih stilova života te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja,
– postizanje više razine znanja i svijesti kod učenika o štetnosti (posljedice po zdravlje) i kažnjivosti svih vrsta ovisnosti,
– upoznavanje učenika sa kazneno-pravnim odredbama, odgovornošću te specifičnostima vezanim uz adolescentsku dob i odrastanje te problematiku ovisnosti,
– približavanje policije i njenog rada učenicima.

Alkohol je prvo sredstvo ovisnosti koje mladi probaju i s kojim se najčešće prvi put susretnu u obiteljskom okruženju gdje im alkohol nerijetko bude i ponuđen od strane roditelja ili nekog od rodbine. Statistički podaci koji govore o sve ranijem početku pijenja i prvih opijanja kod mladih vrlo su alarmantni te je važno za napomenuti da prema relevantnim istraživanjima, ukoliko tinejdžer pije prije nego napuni 15 godina, ima četiri puta veću vjerojatnost da razvije ovisnost o alkoholu i sedam puta veću vjerojatnost da de biti sudionik prometne nesreće. Posljedice alkoholizma su: somatska oštećenja, psihičke smetnje i poremećaji, poremećaji obiteljskih odnosa, problemi u profesionalnom okruženju, socijalne teškoće. No, osim mogućnosti razvoja ovisnosti konzumacija alkohola može imati za posljedicu: problematično ponašanje i mogućnost nastanka problema sa zakonom, slabiji školski uspjeh i slabija sportska dostignuća, neželjenu trudnoću ili obolijevanje od spolno prenosivih bolesti (humani papiloma virus, hepatitis B i C, HIV i brojnih drugih uzročnika) koji mogu ostaviti trajne posljedice na zdravlje, stradavanje u prometnim nesrećama budući da je alkohol uzročnik 41% svih smrtnih slučajeva u prometnim nezgodama. No najučestalije štetne posljedice konzumiranja alkohola među mladima su akutno trovanje, nesreće, nasilje i kriminalitet.


Nadamo se da će kontinuirano provođenje ovakvih preventivnih programa umnogome smanjiti konzumiranje alkohola među mladima i znatno umanjiti štetne posljedice zlouporabe alkohola u toj populaciji.

Osnovna škola Vladimira Nazora Ploče