Ostalo

Projekt “Dani zagrebačkog Sveučilišta u dolini Neretve”

Dani zagrebačkog Sveučilišta u dolini Neretve projekt je koji će u suradnji studenata članova Udruge studenata doline Neretve, zagrebačkog Sveučilišta te srednjih škola i gimnazija u Metkovi ću i Pločama ove godine biti održan po prvi put.

Studenti različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će u periodu od 20.12. do 21.12.2013. maturantima srednjih škola u dolini Neretve predstaviti bogatu tradiciju i naslijeđe najstarijeg i najvećeg hrvatskog sveučilišta.

Kako će u programu sudjelovati oko dvadeset studenata bit će zastupljene sve znanstvene grane, a maturanti će imati priliku iz prve ruke saznati različita iskustva studiranja u Zagrebu.


U navedenom periodu u kojem će projekt biti proveden u Gradskom kulturnom središtu u Metkovi ću i Srednjoj školi fra Andrije Ka čića Mioši ća u Pločama, biti će postavljeni informativni štandovi na kojima će budući studenti moći pronaći brošure s najvažnijim informacijama svog budu ćeg fakulteta. Budućim studentima će ukratko biti predstavljene i aktivnosti Sveučilišta u cjelini, kao i aktivnosti Udruge studenata doline Neretve.

Prvi dan projekt će biti predstavljen u Srednjoj školi fra Andrije Ka čića Mioši ća u Pločama s početkom u 12:00 sati, a drugi dan u Gradskom kulturnom središtu u Metkovi ću od 10:00 do 13:00 sati.

Cilj projekta je povezati studente Sveučilišta u Zagrebu i maturante iz doline Neretve, koj ih je svake godine sve više. Potreba za provo đenjem ovog projekta je tim veća zato što gotovo 80% maturanata koji nastavljaju svoje školovanje dolaze baš na Sve učilište u Zagrebu.

Dugoročno, cilj je projekta i senzibilizacija studentske populacije te stvaranje generacijskih mostova između maturanata te sadašnjih i bivših studenata. Stude ntska populacija na ovaj način djeluje pozitivno prema široj javnosti, maturantima i njiho vim obiteljima, te prenosi znanja stečena tijekom svog studija pritom šire ći sliku Sveučilišta u Zagrebu kao najpoželjnije destinacije za š kolovanje većine budućih mladih znanstvenika i stručnjaka u svim segmentima gospodarstva.

 

studenti