Ostalo

Predstavljanje Neretvanskog zbornika i knjige Domagoja Vidovića

Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu u suradnji s Hrvatskom udrugom Benedikt poziva Vas na predstavljanje

osmog Neretvanskog zbornika i knjige dr.sc. Domagoja Vidovića “O rodu jezikom i pokoja fraška” koje će se održati u četvrtak, 20.listopada 2016.g u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu(Hrvojeva 2) s početkom u 19,30 h.

Knjige će uz autora predstaviti prof.dr.sc.Marko Dragić, redoviti profesor na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu te Boris Njavro, književnik i novinar, predsjednik Društva dubrovačkih pisaca.


Ovaj događaj organiziraju Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu te Hrvatska udruga Benedikt iz Splita.

Osmi Neretvanski zbornik na gotovo 400 stranica donosi mnoštvo zanimljivosti iz povijesti i sadašnjosti neretvanskog kraja. U njemu su sadržane mnoge stvari koje su obilježile život neretvanskog čovjeka i koje su dio tradicije neretvanskog kraja.

O knjizi “O rodu jezikom i pokoja fraška”

iz recenzije Milice Mihaljević: Autor je i znanstvenik koji upućeno i razložno govori o jezičnim pojavama, ali i lik i sveprisutni pripovjedač svojih priča. A likovi priča mitski su junaci, povijesni likovi, likovi iz romana, izmišljeni likovi, ministri i političari, znanstvenici i književnici, ali i likovi iz života, njegovi prijatelji, susjedi, poznanici, kolege, poslovni su radnici, djelatnici, kolumnisti i ravnatelj Hrvatskoga slova, ljudi koje je samo jednom susreo u tramvaju…

…A priče su kao slagalica, jedna ulazi u drugu pretapa se s njom i nosi novo značenje (što bi se reklo na novohrvatskome sinergijski djeluje). Mogli bismo ih rastaviti i posložiti drukčije, pa da dobijemo kronološkim redom radnje (ne objavljivanja) ili tematski složene tekstove. Ali ovako je teže, a i zanimljivije. I svaki će čitatelj da bi saznao ono što ga zanima, možda nešto naučiti i o čemu drugome jer značajke je ovoga teksta isprepletenost znanosti i književnosti, teksta i metateksta, prošlosti i sadašnjosti, stvarnosti i mašte, tuge i humora…

… Često je struktura sendvičasta, uvodni i zaključni dio su povezani, a središnji je dio najčešće jezikoslovni. Uvodni i zaključni dio je osobniji, u njemu se prepliću tuga i humor, a tematski se može podijeliti na autorove uspomene iz djetinjstva, uglavnom s Brača, ali ima tu i Metkovića i Dubrovnika, doživljaje mitskih junaka (Perzefone, Tomrisa, Posejdona, Svebora, Kosjenke…), smješnice koje se uglavnom događaju negdje uz more, na otoku ili u Dubrovniku, ali i običnih događaja iz autorove svakodnevnice (npr. kako je autoru poplavio stan)…

O autoru

Dr.sc.Domagoj Vidovićrođen je 20. studenoga 1979. u Metkoviću. Osnovnu je š kolu pohađao u Metkoviću i Pučišćima na otoku Braču, a gimnaziju u Metkoviću. Diplomu profesora lingvistike i hrvatskoga jezika i književnosti stekao je u ožujku 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu obranivš i rad Nacrt za vidonjsku antroponimiju i toponimiju. Od 1. rujna 2004. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Iste je godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike te doktorirao u travnju 2011. s temomAntroponimija i toponimija Zažablja pod mentorstvom Dunje Brozović Rončević.

Danas radi na projektima Odjela za onomastiku i etimologiju te je voditeljem podružnice Instituta u Metkoviću. Predmetom je njegova užega zanimanja onomastika na rubnim hrvatskim prostorima i akcentologija, a bavi se i prevođenjem s esperanta. Objavio je tri samostalne knjige i jednu u suautorstvu, dvadesetak izvornih znanstvenih radova i sudjelovao na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Objavljuje i popularnoznanstvene članke o podrijetlu neretvanskih i bračkih rodova u mjesnim časopisima (Metkovski vjesnik, Vrutak i Veselje svetog Jere), na portalima (metkovic.hr, likemetkovic.hr) te na druš tvenim mrežama (stranice Pučišća i Radija Narone na Facebooku), urednikom je antroponomastičke rubrike Od Mile do Drage u časopisu Hrvatski jezik te je članom uredniš tva Hrvatskoga neretvanskog zbornika (od 2014. i glavnim urednikom) i povremenim članom uredniš tva Humskoga zbornika. Godine 2013. i 2014. bio je članom Organizacijskoga odbora Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta koji se održavaju u južnohrvatskim gradovima Metkoviću, Pločama, Opuzenu, Neumu i Čapljini.

Stalnim je kolumnistom Hrvatskoga slova bio od lipnja 2012. do srpnja 2015., nakon čega jezikoslovnu kolumnu objavljuje na e-stranicama BK Neretva (podstranica Rodu o jeziku). Članom je Hrvatskoga filološ kog druš tva, Odbora za onomastiku HAZU-a i Odbora za dijalektologiju HAZU-a, ICOS-a (Međunarodnoga vijeća za onomastičke znanosti) i Hrvatskoga saveza za esperanto, članom je suradnikom Južnohrvatskoga ogranka Druš tva hrvatskih književnika te surađuje s Druš tvom dubrovačkih pisaca. Kao jedan od autora Školskoga rječnika hrvatskog jezika dobitnik je Nagrade Grada Zagreba 2013. Dobitnik je godiš nje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području humanističkih znanosti. Hrvatskoga sabora za 2014. godinu. Godine 2016. dobio je nagradu Narona u području znanosti koju dodjeljuje Grad Metković. Članom je Radne skupine Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupš tine Grada Zagreb imenovan 28. svibnja 2014.