Ostalo

Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2015. godini

Na temelju odluke članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Ploča ( Službeni glasnik Grada Ploča broj 9/02, 10/09, i 3/12) Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Ploča objavljuje POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2015. godini

I.

Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ploča u 2015. godini.


Pravo podnošenja prijedloga imaju:

1. Vijećnici Gradskog vijeća,
2. Gradonačelnik,
3. radna tijela Gradskog vijeća,
4. trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe s područja Grada
5. mjesni odbori s područja Grada
6. udruge građana s područja Grada i
7. građani Grada

II.

Nagrada Grada Ploča dodjeljuje se kao:
Nagrada za životno djelo
Osobna nagrada i
Skupna nagrada
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za Grad.

Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a skupna nagrada trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, vjerskim zajednicama ili drugim pravnim osobama ili radnim timovima za njihov doprinos, kreaciju, uradak ili organizaciju važnog događaja u Gradu u području gospodarskog i društvenog života u prethodnoj godini.

III.

Svake godine dodjeljuje se jedna Nagrada za životno djelo, dvije Osobne nagrade i dvije Skupne nagrade.

IV.

Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada mora sadržavati podatke o podnositelju prijedloga i životopis kandidata.

Podnositelj prijedloga dužan je točno naznačiti i temeljito opisati djelo, uradak, postignuće i sl. koje je kandidat u protekloj godini izradio odnosno postigao i zbog kojeg se kandidira za Nagradu.

V.
Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu javnog priznanja samom sebi.
U istoj godini jedena osoba može biti ili kandidat ili podnositelj prijedloga.

VI.

Rok za podnošenje prijedloga je 13.travnja 2015. godine zaključno do 12,00 sati. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

VII.

Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, u zatvorenoj omotnici s napomenom ”PRIJEDLOG ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA PLOČA – ne otvaraj”.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Jedinstveni upravni odjel,tel:020-676-347.

Odbor
za dodjelu javnih priznanja