Ostalo

Poziv na dostavu materijala iz akcije Zelena tabla – Mala Bara

Organizacijski odbor obilježavanja 25. obljetnice akcije “Zelena tabla – Mala Bara” poziva sve koji imaju građu vezanu za ovu akciju (fotografije, video isječke, bilješke,…) da se jave i omoguće kopiranje tih materijala u svrhu izložbenog postava posvećenog samo ovoj akciji, a koji će biti izložen i otvoren u sklopu ovogodišnjeg obilježavanja akcije. Materijali koje dostavite bit će skenirani, te odmah potom i vraćeni, dok će na izložbenom postavu biti jasno vidljivo tko je autor, odnosno vlasnik pojedinih uspomena iz akcije Zelena tabla Mala Bara.

Zahvaljujemo na suradnji i srdačno Vas pozdravljamo!

Molimo da materijale dostavite u Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče ili da se javite na 020 679 828, 099 214 7322 ili ured.gradonacelnik@ploce.hr