Ostalo

Povrat pogrešno ili više uplaćenog novca u Državni proračun

Policija

Zbog čestih upita oko postupaka povrata novca koji su građani pri izradi dokumenata pogrešno ili krivo uplatili, Ministarstvo unutarnjih poslova donosi sljedeće upute.

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske, građani imaju pravo na povrat pogrešno ili više uplaćenog novca u Državni proračun. Ministarstvo unutarnjih poslova vraća pogrešno ili više uplaćeni novac od novčanih kazni i troškova postupka iz svoje nadležnosti, temeljem Rješenja o povratu novčanih sredstava, koje izrađuje Ministarstvo unutarnjih poslova ili policijska uprava.
Postupak
Građani se pisanim zahtjevom o povratom pogrešno uplaćenih sredstava trebaju obratiti nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji pred kojom su vodili postupak ili koja ih je kaznila. Pisani zahtjev treba sadržavati sve podatke relevantne za donošenje odluke:

Ime:
Prezime:
Adresa:
Kontakt:
OIB:
IBAN (za povrat sredstava):
Opis (kazne ili postupka u kojem je građanin sudjelovao te dokazi o uplati):
Mjesto i datum:


Nadležna ustrojstvena jedinica provjerit će vjerodostojnost dokumentacije (navoda) iz pisanog zahtjeva i donijeti adekvatno Rješenje. Protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti Upravni spor.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, Ministarstvo unutarnjih poslova zatražit će povrat sredstava u državni proračun.

Kontakt za građane:
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA: 020/443-060