Ostalo

Posljednja dva tjedna nastave roditelji više neće moći ući u školu!

S novom školskom godinom na snagu je stupio novi pravilnik o ocjenjivanju učenika, odnosno Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, koji će se jednako odnositi na sve učenike – bili oni dio kurikularne reforme i Škole za život ili školovanje nastavljaju prema starom programu.

Tri su najveće novosti: roditelji i učenici više neće u e-dnevnicima moći vidjeti prosjek ocjena iz pojedinog predmeta, što je u skladu s dosadašnjim pravilnikom koji kaže da zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina, ali i predmetnim kurikulumima koji navode različite težinske vrijednosti pojedinih elemenata vrednovanja.

Nadalje, radi administrativnog rasterećenja učitelja ukida se okvirni vremenik pisanih provjera znanja, koji je dosad svaka škola bila dužna donijeti do kraja trećeg tjedna nastave u svakom polugodištu. Umjesto da mjesecima unaprijed znaju datume pisanja testova, učitelji/nastavnici ubuduće će biti obvezni učenicima najaviti pisanu provjeru znanja najmanje mjesec dana prije provjere.


Treća važna promjena jest da roditelji više neće moći dolaziti u škole posljednja dva tjedna nastave, odnosno novim se pravilnikom propisuje da se u posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.

Ta je promjena bila želja mnogih učitelja i nastavnika koji upozoravaju kako u to vrijeme zaključivanja ocjena traju neviđeni pritisci na njih od roditelja i nekih ravnatelja.

Kako bilo, novi pravilnik, ponavljaju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO), ne uvodi velike promjene kad je riječ o odbacivanju aritmetičke sredine upisanih ocjena kao isključivog kriterija za zaključnu ocjenu iz nekog predmeta.

Isto je omogućavao i dosadašnji pravilnik, koji je na snazi desetak godina, i iz kojega je preuzeta formulacija da “zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu”.

Dakle, i dosad, a to će moći i ubuduće, nastavnik je učeniku koji je, primjerice, imao prosjek ocjene iz tog predmeta 4,3 mogao zaključiti i peticu ako je taj učenik iz ključnih elemenata (na primjer, znanje) bio odličan ili je napredovao tijekom godine. Promjena se sastoji samo u izbacivanju prosjeka iz e-dnevnika, upravo zbog toga što su sami učitelji smatrali kako on unosi zabunu.

Iako su učitelji tijekom javne rasprave o novom pravilniku predlagali i da se taj članak proširi formulacijom kako zaključna ocjena iz nekog predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je, osim napredovanja, učenik i nazadovao u nekom predmetu, to nije prihvaćeno.

U novom pravilniku zadržano je samo “napredovanje u drugom polugodištu”, što, prema mišljenju učitelja, implicira kako u graničnim situacijama učeniku možete zaključiti samo višu, ali ne i nižu ocjenu od aritmetičke sredine.

Međutim, čini se da će učitelji imati malo veću autonomiju u takvim situacijama, odnosno ubuduće bi učenici iz nekog predmeta mogli imati i nižu zaključnu ocjenu od one na koju upućuju njihove ocjene tijekom godine.

– Pravilnik kaže kako zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina upisanih ocjena. Naime, osim brojčanih ocjena, prilikom zaključivanja ocjene treba uzeti u obzir i sve kvalitativne informacije zabilježene o radu učenika tijekom školske godine, kao i to da ne moraju svi elementi vrednovanja imati jednaku težinsku vrijednost (različito ponderiranje). Aritmetička sredina pretpostavlja jednaku težinu svih elemenata, odnosno ocjena, i ne može se računati s tekstualnim bilješkama. Zaključna ocjena može biti i veća i manja od aritmetičke sredine – objašnjavaju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.

‘Nije to umjetničko klizanje’
Željko Stipić, čelnik školskog sindikata Preporod, kao pozitivne promjene pravilnika izdvaja ukidanje okvirnog vremenika te pravilo da roditelji posljednja dva tjedna nastave ne mogu dolaziti na informativne razgovore. Što se tiče prosjeka ocjene, pribojava se da bi učitelji mogli imati određenih nejasnoća te ga ne bi iznenadilo da Ministarstvo izađe s dodatnim tumačenjem.

– Ne bi bilo dobro da se snižavanje ili povećanje prosječne zaključne ocjene zasniva isključivo na dojmu, kao u umjetničkom klizanju – poziva Stipić.

Slobodna Dalmacija