Ostalo

Pokažimo humanost, pomozimo malom Borisu!

Malom Opuzencu Borisu Šimoviću rođenom 2006. godine dijagnosticirana je u ljeto 2012. godine rijetka i vrlo teška bolest „Histiocitoza Langerhansovih stanica“.

Cijelo vrijeme liječi se u Zagrebu. Prije dva tjedna nalazi su pokazali da je bolest uznapredovala, te da je potrebno nastaviti liječenje težim vrstama kemoterapija koje će trajati minimalno 6 mjeseci. Kroz to vrijeme potreban je stalni boravak u Zagrebu, kako Borisa tako i jednog od roditelja.

S obzirom da se obitelj već dvije godine bori kako sa teškom bolešću tako i sa pokrivanjem svih troškova, financijski su potpuno iscrpljeni. Molimo vas, da u okviru svojih mogućnosti pomognete Borisu i obitelji da financijski prebrode teško razdoblje koje je pred njima.


Svoje priloge možete uplatiti na:

Žiro-račun: HR1023400093111116260
Tekući račun: HR5223400093202713089