Ostalo

Pločani na 6. Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih

Predstavnici Savjeta mladih grada Ploča te predstavnici Grada zaduženi za rad s mladima sudjelovali su na 6. Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koja se održavala ovaj vikend u Šibeniku. Organizatori su konferencije su Grad Šibenik i Udruga gradova u RH.

Nacionalna konferencija savjeta mladih središnji je godišnji susret namijenjen savjetima mladih u Hrvatskoj. Za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih Luka Vuletić je siguran kako će sudjelovanje na Nacionalnoj konferenciji poboljšati rad Savjeta,vjeruje da će na temelju primjera dobre prakse Savjet mladih grada Ploča iznjedriti konkretne rezultate i  idućih godina biti jedan od primjera dobre prakse.


Kao primjer dobre prakse istaknuli su informacijski alat tzv. Youth Wiki koji je kreiran u cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja i dostave podataka o nacionalnim politikama za mlade država članica Europske unije. Navedenim alatom želi se unaprijediti pristup informacijama na koherentan način, kako bi informacije bile ažurirane, vidljivije te kako bi ih se moglo lakše koristiti.

 

(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki)

Možda ti se sviđa

Ostalo

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Ostalo

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi