Ostalo

Otvoreno pismo Udruge Radost Vladi RH i ministarstvu: Gdje su nastali propusti?

Otvoreno pismo Vladi RH, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu za demografiju, mlade i socijalnu politku koje amo dobili od Udruge Radost prenosimo u cijeloati:

Poštovani,

Za učenike s teškoćama u razvoju kurikularna reforma je samo lista lijepih želja, a do „Škole za život“ je jako dugačak put, budući se oni i njihovi roditelji još uvijek na žalost „bore za pravo na školu i obrazovanje“.


Nova školska godina je započela, a nekoliko stotina učenika s teškoćama u razvoju diljem Republike Hrvatske još uvijek ne zna hoće li dobiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) za osiguranje potpore pomoćnika u nastavi (PUN), odnosno stručnih komunikacijskih posrednika (SKP) te što će biti sa žalbama roditelja za učenike kojima je ta suglasnost odbijena.

Iako je u studenom 2018. g. konačno donesen Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, 102/2018, 59/19) kojim je formaliziran oblik potpore uključivom obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju i kojim su, među ostalim, jasno određeni procedura u ostvarivanju prava na PUN i SKP, nadležna tijela te rokovi u kojima se odluke donose, čini se da je njegova primjena najblaže rečeno manjkava.

U ovom trenutku mi, niže potpisane udruge za zaštitu prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, nemamo vremena ni mogućnosti istraživati tko je, zašto i u kojoj mjeri podbacio u podugačkom lancu odlučivanja (od škole, osnivača škole, Ureda državne uprave u županijama nadležnog za poslove obrazovanja i njenog Stručnog povjerenstva pa do MZO odnosno Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politku), no neovisno o tome tko je točno odgovoran za nastalu situaciju, očigledno je da sustav koji bi trebao biti prilagođen učenicima s teškoćama u razvoju i za koje je deklaratorno „krojen po mjeri“ ne funkcionira u njihovom najboljem interesu. Učenici s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji dočekuju prvi dan nastave prepušteni sami sebi, još jednom povrijeđeni i poniženi od strane sustava koji bi im trebao pružiti potrebnu podršku.

Kvalitetno inkluzivno obrazovanje kao i primjereno obrazovanje u Centrima za odgoj i obrazovanje (COO) podrazumijeva kvalitetnu i pravodobnu pripremu svih sudionika procesa, posebice učenika s teškoćama u razvoju, roditelja, pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika te škole, odnosno Centra za odgoj i obrazovanje koje učenik pohađa. U tom ključnom dijelu obrazovni i sustav socijalne politike ponovno su zakazali, a šteta koja je time pričinjena za više stotina djece je nenadoknadiva.

Stoga, mi niže potpisane udruge, tražimo od nadležnih institucija da utvrde zašto su i gdje nastali propusti koji su doveli do ove situacije te tražimo od odgovornih da proklamirano načelo inkluzivnog i primjerenog obrazovanja počnu konačno provoditi u praksi, počevši od ažurnog i pravodobnog rješavanja svih zahtjeva te vlastite bolje organizacije i koordinacije u administrativnim procedurama, kako učenici s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji ne bi svaki početak školske godine prolazili istu Don Quijotovsku „borbu s vjetrenjačama“.

Budući se od udruga tražila dostava suglasnosti za učenike (naknadno) za koje je tražena financijska podrška tek kroz odgovore na Najčešća pitanja i odgovore koji je objavljen 7.8.2019., a ne u trenutku objave natječaja ovaj natječaj nije uobičajeni natječaj nego javni poziv suradnje MZO i udruga.

Stoga molimo MZO da do 13.09.2019. objavi plan i pošalje mail na sve udruge kada će biti završena obrada natječajne dokumentacije „Javnog poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2019./2020. školsku godinu“ te koji su sve razlozi ometanja procesa obrade.

Nakon objave plana molimo MZO da svaki tjedan (svaki petak) obavještava udruge koje su se javile na natječaj o statusu obrada i statusu suglasnosti za učenike budući je jasno da zbog propusta još puno zahtjeva nije ni stiglo do MZO, posebno od COO za učenike za koje su udruge dostavile traženu dokumentaciju prema natječaju.

S poštovanjem,

Udruga za sindrom Down 21-Split

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ‘PUT U ŽIVOT-PUŽ, Zagreb

Udruga roditelja OKO, Zagreb

Udruga za Down sindrom – Rijeka 2, Rijeka

Udruga PRIJATELJ, Omiš

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama NAŠA DICA, Kaštel Novi

Inicijativa za pristupačni Split Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju MOJE DIJETE, Solin

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske

Hrvatska zajednica za Down sindrom

Udruga SUNCE, Makarska

Udruga osoba s invaliditetom AGAPE, Omiš

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama RADOST, Ploče

Na znanje:

Pravobraniteljici za djecu
Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom