Ostalo

Osnovna škola zapošljava

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Ploče, raspisuje NATJEČAJ ZA POMAGAČA/POMAGAČICU U NASTAVI kroz program Javnog rada – Mladi za mlade – pomagači u nastavi.

1 izvršitelj, određeno radno vrijeme do 30. lipnja 2015., puno radno vrijeme.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti nezaposlene mlade osobe do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja (prvostupnici) bez obzira na radni staž, osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana.


Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjet dužni su uz prijavu dostaviti:
– kratki životopis,
– presliku diplome ili svjedodžbe o završenoj gimnaziji,
– potvrdu o nekažnjavanju.

Poslovi pomagača u nastavi: provođenje individualnog rada s učenikom s posebnim potrebama, pomoć učeniku za uspješno obavljanje odgojno – obrazovnog sadržaja.

Prijave se podnose u roku osam dana od objave natječaja na adresu: Osnovna škola “Vladimir Nazor”, 20340 Ploče, Tina Ujevića 3, s naznakom “natječaj za pomagača u nastavi”.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 18.11.2014. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.