Ostalo

Osnovna škola traži učitelja hrvatskog jezika

Osnovna škola je na svojim web stranicama 08. srpnja raspisala natječaj za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme, do povratka radnice s rodiljnog dopusta. Natječaj prenosimo u cijelosti:

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA «VLADIMIR NAZOR» PLOČE


Ploče, Tina Ujevića 3

Klasa:112-03/15-01/07

Urbroj:2165-16-01-15-1

Ploče, 08.07.2015.

Na temelju članaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 126/12-pročišćeni tekst , 94/13 i 152/14 ) ravnateljica Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Ploče raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog dopusta

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Prijavi je potrebno priložiti:

– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak

Rok prijave: 8 dana od dana objave ( 08.07.-16.07.2015.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Tina Ujevića 3, 20340 Ploče -za natječaj-

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Tekst: os-vnazor-ploce.skole.hr
Foto: HuffingtonPost