Ostalo

Osnovna škola “Ivo Dugandžić-Mišić” iz Komina u programu „Ruksak (pun) kulture“

Lijepe vijesti nam stižu iz osnovna škola “Ivo Dugandžić-Mišić” Komin. Tekst sa njihove stranice prenosimo u cijelosti:

Naša škola odabrana je za provođenje programa „Ruksak (pun) kulture” koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.


Ministarstvo kulture među prijavljenima je odabralo 32 vrtića, 95 osnovnih škola, 18 srednjih škola i 4 centra za odgoj i obrazovanje u kojima će se održati kulturni i umjetnički programi tijekom 2017. godine.
Ponosni smo da se i mi nalazimo među njima.