Ostalo

OŠ V. Nazora u Pločama: Natječaj za stručnog suradnika – knjižničar

osnovna skola ploce by os-vnazor-ploce.skole.hr

Osnovna škola Vladimira Nazora u Pločama raspisala je natječaj za stručnog suradnika – knjižničara:

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 , 94/13 i 152/14) i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Ploče, raspisuje


NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA –KNJIŽNIČAR

– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
– 1 izvršitelj, određeno puno radno vrijeme

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti i:
– kratki životopis,
– presliku diplome
– preslika domovnice,
– potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se podnose u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola “Vladimir Nazor”, 20340 Ploče, Tina Ujevića 3, s naznakom “za natječaj – stručni suradnik”.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen 13. svibnja 2015. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Tekst i foto: os-vnazor-ploce.skole.hr