Ostalo

Održana skupština udruge Leptirići

U subotu 11. travnja 2015 godine u prostorijama udruge u Metkoviću održana je Redovna Izvještajna Skupština Udruge cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići kojoj su nazočili Redovni članovi Udruge.

Predsjednik Udruge Marijo Jurković otvorio je sjednicu pozvavši sve nazočne na aktivno uključivanje u rad Skupštine. Nakon toga slijedio izbor Radnog predsjedništva, predsjednika i članova, ovjerovitelja zapisnika i zapisničara. Članovi verifikacijske komisije Ivka Ilić i Mirjana Jović utvrdili su da nije prisutan natpolovični broj članova s pravom glasa pa je po članku 18 Statuta pričekano pola sata, te je sjednica nastavljena.
Predsjednik Marijo Jurković pročitao je Izvješće o radu za 2014 godinu, koje je jednoglasno usvojeno.

Alen Kešina, potpredsjednik Udruge, podnio je financijski izvještaj za 2014. godinu ovjeren od FINA-e, te ga proslijedio članovima Skupštine na uvid. Financijsko izvješće je jednoglasno usvojeno.


Slijedilo je predstavljanje Operativnog i financijskog plana za 2015 što je jednoglasno usvojeno.

Jedanaesta točka Dnevnog reda bila je izmjene i dopune Statuta sukladno novom zakonu o udrugama. Novi Statut je jednoglasno usvojen.

Dvanaesta točka bio je izbor Likvidatora. Članovi Skupštine usvojili su prijedlog Upravnog odbora da to bude osoba ovlaštena za zastupanje Marijo Jurković.

U slijedećoj točki Skupština je utvrdila potrebu za zapošljavanjem što je po čl. 26 Statuta dala Upravnom odboru na provođenje.

Pod točkom razno potpredsjednik Udruge Alen Kešina upozorio je na neaktivnost roditelja u aktivnostima i radu Udruge, predstavio članovima Skupštine projektne prijedloge u izradi te zaključio rad Skupštine.

Nakon službenog dijela slijedilo je neformalno druženje svih prisutnih uz kolače, sok i kavu.