Ostalo

ODRŽAN REDOVNI MJESEČNI SASTANAK “Osobna asistencija Radost faza 3”

Dana 23.06.2022. održan je redovni mjesečni sastanak projekta “Osobna asistencija Radost faza 3” UP.02.2.2.14.0011 financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta se odvija u skladu s planiranim aktivnostima i ciljevima.

Na sastanku se razgovaralo o provedbi  aktivnosti  osobne asistencije sa korisnicima u narednom periodu i prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji koji bi Vlada RH trebala donijeti do kraja ove godine.