Ostalo

Objavljen natječaj za zakup šanka za Maraton lađa

Grad Ploče raspisao je i objavio Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup šanka za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije “22. maraton lađa 2019.”, čiji predmet je davanje u zakup šanka na unaprijed određenim lokacijama ispred crkve Kraljice neba i zemlje u Pločama (Obala dr. Franje Tuđmana) u okviru održavanja manifestacije “22. maraton lađa 2019.”.

Ponude se podnose do 18.07.2019. do 14:00 sati.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći tekst natječaja, plan rasporeda šankova i obrazac za ponuditelje.