Ostalo

Objavljen natječaj za ravnatelja Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića Ploče

Školski odbor Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića iz Ploča raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Kandidati koji se javljaju na natječaj za ravnatelja/icu moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:


a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Više detalja o samom natječaju možete vidjeti OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu Škole: Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, 20340 Ploče, Tina Ujevića 5, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu škole – ne otvarati«.