Ostalo

Obavijest HEP-a o izvođenju radova

Obavještavaju se građani Grada Ploča da će sa početkom od 07. travnja 2015. godine početi radovi na kabeskom raspletu 10(20)Kv, TS 110/10(20) Kv Ploče–RS 10(209 Kv Luka prema Građevinskoj dozvoli Klasa: UP/I-361-03/14-1/121; Urbroj: 2117/123/5-2-14-7.

Izvođači radova su Hep ODS d.o.o., Elektrodalmacija Split-Služba izgradnje i Kavelj d.o.o. Imotski. Kako će se radovi izvoditi u ulici Nertaljanskih gusara na zaustavnom (parkirnom) traku, mole se građani Grada Ploča da se za vrijeme trajanja radova ne parkiraju na istom, a mole se i za povećan oprez u prometu zbog navedenih radova. Planirani početak radova je 07. travnja 2015. godine u trajanju od 10 dana, odnosno do 17. travnja 2015. godine.