Ostalo

NOVI PRAVILNIK – Profesori će pisani test morati najaviti mjesec dana unaprijed

Novi pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama ugledao je svjetlo dana i donio promjene učenicima koji će od ponedjeljka sjesti u školske klupe. Među najvažnijim odrednicama novog Pravilnika svakako su i one koje se tiču pisanim provjera. Učitelj/nastavnik od sada je dužan obavijestiti učenike o opsegu sadržaja i odgojno-obrazovnim ishodima koji će se provjeravati i načinu provođenja pisane provjere.

Također, najavljeno je u pravilniku, u jednome danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednome tjednu najviše četiri pisane provjere. Učitelj/nastavnik obavezan je najaviti pisanu provjeru najmanje mjesec dana prije provjere te termin provjere upisati u Razrednu knjigu. Iznimno od stavka 4. ovoga članka, pisane provjere koje se provode sa svrhom vrednovanja za učenje ili vrednovanja kao učenje nije potrebno najavljivati.

Elementi vrednovanja propisani su predmetnim kurikulumima i bit će upisani u e-Dnevniku, tj, tiskanim razrednim knjigama. Prosjek ocjena u predmetu više neće biti vidljiv u e-Dnevniku jer u pravilniku stoji da zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina.


Pravilnik nadalje propisuje da u dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole predmetni učitelj/nastavnik treba odlučiti o potrebi ponavljanja pisane provjere te primjerenom obliku podrške učenicima za postizanje odgojno-obrazovnih ishoda. Učitelj/nastavnik svakog nastavnoga predmeta je na početku i tijekom nastavne godine dužan upoznati učenike s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnog predmeta, planiranim metodama vrednovanja te planiranoj učestalosti vrednovanja, a vrednovanje postignuća učenika s teškoćama dužan je uskladiti s preporukama stručnih suradnika.

Dodatno, svi učitelji/nastavnici dužni su planirati termine za individualne informativne razgovore. Termini se javno objavljuju na mrežnim stranicama škole, istaknuto je u Pravilniku.

Tekst: Školski portal
Foto: Osnovna škola Vladimira Nazora u Pločama

Tag