Ostalo

Nova pravila, nova ograničenja, godišnje dozvole za ribolov mogu se kupiti samo do 1. ožujka

Od početka prosinca na snazi je novi „Pravilnik o sportskom i rekreativnom ribolovu na moru“ koji donosi određene promjene u odnosu na dosadašnji sustav izdavanja dozvola te uvodi nova ograničenja i obveze.
Novim pravilnikom je samo za BFG, lov velikih riba dozvoljena upotreba pribora jačine 30 i više libara, a uvedena je i obveza označavanja ulova koji se želi zadržati.
Glavonošcima se mora prerezati gornja strana glave, osim liganjama koje će se koristiti kao mamac, čije tijelo ne smije biti duže od 20 cm. Donji dio repa mora se odrezati ovim ulovljenim ribama: zubacu, arbunu, brancinu, felunu i orhanu (gofu), fratru, kantoru, kavali, kovaču, kijernama, oradi, ovčici, osliću, pagru, picu, polandi, sarku i škrpini.

Osim toga, ukinuta je dozvola za razdoblje od 30 dana, a ostale su one za jedan, tri i sedam dana te za godinu dana.

Godišnja dozvola vrijedi za kalendarsku godinu, a izdaje se samo do 1. ožujka. Pravo na godišnju dozvolu za rekreativni ribolov imaju svi građani koji imaju prebivalište u Hrvatskoj, a za sportski ribolov svi članovi Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (HSŠRM) bez obzira na prebivalište. Ta se dozvola izdaje u kompletu sa članskom iskaznicom HSŠRM.


Prema novom pravilniku postoje četiri osnovne vrste godišnjih dozvola:

1. Za punoljetne, osobe do 65. godina starosti (seniore), godišnja dozvola za rekreativni ribolov košta 500, a za sportski ribolov 350 kuna na što treba dodati članarine drupštvima i Savezu te dozvola za sportki ribolov na koncu zapada jednako kao i za rekreativni.

2. Za osobe koje su umirovljenici ili koje su navršile 65 (a ne 60 kao do sada) godina života (veterani). Pri određivanje starosti uzima se u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava 65 godina. Osobe mlađe od 60 godina veteransku dozvolu mogu dobiti samo uz predočenje dokaza o umirovljenju. U slučaju kada dokaz nije na hrvatskom jeziku potrebno ga je prevesti i ovjeriti kod ovlaštenog sudskog tumača. Ova dozvola za rekreativno košta 100, a za sportski 60 kuna.

3. Za maloljetne, osobe do navršenih 18 godina (juniore) za rekreativni košta 100, a za sportski ribolov 10 kuna. Pri određivanju starosti uzima se u obzir tekuća kalendarska godina kojoj osoba do kraja godine navršava 18 godina.

4. Za invalide Domovinskog rata (HRVI) godišnja rekreativna dozvola košta 100, a sportska 10 kuna. Obje se izdaje uz predočenje dokaza o invalidnosti.

Vlasnici godišnjih dozvola smiju koristiti ove alate:
– odmet ukupno do 2 komada;
– bulentin ukupno do 2 komada;
– povlačni povraz (pendula) ukupno do 2 komada;
– napravu za lov velikog crva (trapulu) ukupno do 2 komada i
– podvodnu pušku ili više njih, što nije precizno navedeno pa je HSŠRM tražio tumačenje od nadležnog Ministarstva, čije ćemo očitovanje objaviti naknadno.

Iz alata rekreativnog ribolova je izbačena vrša (balun) i može se korstiti jedino uz nadoplatu, za osti se također nadoplaćuje.

Vlasnici godišnjih dozvola osim navedenih uz doplatu mogu koristiti i dozvole za sljedeće alate:

– za jedan ili više stajaćih parangala do ukupno 100 udica dozvola košta 200 kuna;

– za vrše do 3 komada dozvola košta 200 kuna;

– za jedne osti dozvola košta 100 kuna;

– za jednu umjetnu rasvjetu (feral), kojim se isključivo smije loviti ostima i povrazima s kukom, dozvola košta 100 kuna . Jačine umjetnog svjetla je ograničena na najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu i 10 W za LED žarulju. Za lov glavonožaca umjetno svjetlo se smije koristiti samo u periodu od 01. listopada do zadnjeg dana veljače.

– za lov velikih riba dozvolu po cijeni od 700 kuna mogu kupiti samo sportski ribolovci. Pritom smiju koristiti najviše tri pribora (štap i rola) jačine preko 30 libri s po jednom udicom ili varalicom na svakom priboru.

Za razliku od godišnjih, u bilo koje doba godine mogu se kupiti dozvole za jednodnevni trodnevni i sedmodnevni ribolov, kako rekreativni tako i sportski ribolov. Jednodnevne koštaju 60, trodnevne 150 te sedmodnevne 300 kuna. Vlasnici godišnje dozvole za rekreativni ribolov ne mogu kupiti ni jednodnevnu, trodnevnu i sedmodnevnu dozvolu za BGF, dok ih vlasnici sportske godišnje dozvole plaćaju 120, 300, odnosno 600 kuna.

Novim pravilnikom se uvode i posebne dozvole za ribolov u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i posebnim rezervatima. Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove svojim posebnim aktima. Do stupanja tih akata na snagu, sportski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru, osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike ili javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

Način označavanja ulova koji se želi zadržati:

Tekst: Šime Duvančić
Prenosimo s www.dubrovnikpress.hr
Cover: pixabay.com