Ostalo

Nastavak preddiplomskog studija “Financijski menadžment” u Pločama

PRIHVAĆEN POČETAK I SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA U PLOČAMA
Gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić istaknuo zadovoljstvo realizacijom i nastavka studija Financijskog menadžmenta u Pločama koji uspješno djeluje već 4 godine

“Čestitavši prvim diplomantima ovog studija, rađala se želja za nastavkom i pružanjem mogućnosti studentima da i u Pločama dobiju svoju magistarsku diplomu. Sad kad je Sveučilište u Dubrovniku to i prihvatilo, sretni smo što je ta želja postala i stvarnost. Hvala svim akoji su nam u tom cilju pomogli”, rekao je gradonačelnik Vejić

U drugoj polovici prosinca 2015. godine, Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj sjednici donio je Odluku o prihvaćanju studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“. Riječ je o jednom od posljednjih administrativnih i pripremnih koraka prije pokretanja dvogodišnjeg diplomskog studija kao nastavka postojećeg preddiplomskog koji se u Pločama održava već četvrtu godinu.


Prethodno je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguranja i unapređivanja kvalitete provelo postupak vrednovanja novog studijskog programa, kojeg je izradila odabrana radna skupina vođena od dr. sc. Perice Vojinić, a program su recenzirala i dva recenzenta. Na temelju pozitivnog mišljenja Povjerenstva, Senat je donio Odluku o izvođenju novog studijskog programa, te uputilo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta zahtjev za upis naznačenog studija u Upisnik studijskih programa, čime bi se ispunili uvjeti za njegov početak izvođenja. Odluka o izvođenju novog studijskog programa upućena je i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Završetkom studija stjecat će se naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica financijskog menadžmenta s kraticom struč. spec. oec. Studenti će se, tijekom ove naobrazbe, osposobljavati za analizu ključnih čimbenika važnih za kreiranje poslovne politike poduzeća, primjenu zakonitosti mikroekonomske teorije u rješavanju stvarnih ekonomskih problema, dijagnozu problemu u poslovanju temeljem sustava financijskih pokazatelja, analizu financijskih izvješća, izradu poslovnih planova i investicijskih studija, primjenu tehnika procjeni vrijednosti tvrtke, samostalno evidentiranje knjige obrtnika itd.

Kolegiji, koji će se, prema usvojenom programu, izučavati su Ekonomika poduzeća, Korporativno upravljanje, Analiza financijskih izvještaja, Osnove metodologija istraživačkog rada, Procjena vrijednosti poduzeća, Politika zapošljavanja, Korporativni fiskalni sistemi, Budžetiranje kapitala, Računovodstvo obrtnika, Kreditna analiza, Monetarna politika EU, te Programi i fondovi EU. Kako vidimo, planirani studij, kao rijetko koji dosad, omogućit će studentima i upoznavanje s temeljnim strukturno-investicijskim instrumentima i politikama EU, te mogućnostima financiranja iz EU fondova. Sadržaj ovih kolegija prokomentirala je zamjenica župana Marija Vučković, članica radne skupine koja je radila na kolegiju Programi i fondovi EU.

„Kolegij će upoznati studente sa Strategijom Europa 2020, te nacionalnim reformskim programima usklađenim s istom, proračunom EU, programima u razdoblju 2014.-2020., prioritetima RH za financiranje, kohezijskom politikom, a ono što smatram osobito vrijednim u ovom dijelu je što će se polaznicima omogućiti praktičan rad na projektima. Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen za analiziranje djelovanja regionalne politike EU i samostalno iznalaženje informacije o natječajima koje pruža Unija i njezina tijela. Osim toga, napredniji studenti će se osposobiti za korištenje instrumenata kojima će se služiti u prepoznavanja modela europskog projektiranja, te će se u timskom radu izrađivati sažetci projektnih prijedloga“, izjavila je Vučković.

Tekst i foto: www.ploce.hr