Ostalo

KOMIN: Održan zbor mještana sa predstavnicima Komunalnog održavanja Ploče

Jučer je u Domu kulture u Kominu bio zbor mještana vezano za proširenje groblja. Predstavnici Komunalnoga održavanja grada Ploča i mjesnog odbora Komin odgovarali su na pitanja mještana.

Ukratko, grobna mjesta sa dvije police bi koštala do 25.000 kuna dok bi grob sa četiri police koštao 33.000 kuna. Cijene su samo okvirne i mogu biti manje ukoliko se sva mjesta prodaju i cijena radova bude poviljnija.

Plativo bi to bilo u četiri rate. Potpisao bi se predugovor uz koji bi se platio polog od 5000 kuna. Predviđeno je 57 grobnih mjesta.