Ostalo

Kakvoća mora od Portine do Kleka je izvrsna

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije provelo je treće redovito ispitivanje kakvoće mora na plažama na području županije od 17. do 21. lipnja 2019.

Za razliku od prošloga puta, more na plažama od Portine u Pločama do Kleka je izvrsne kakvoće. Uzorci na navedenim plažama uzeti su 21. lipnja u jutarnjim satima.

More je izvrsne kakvoće i na ostalim plažama u našoj županiji, izuzev na plažama Danče i Šulić gdje je zadovoljavajuća te ispred Hotele Libertas gdje je dobra.


Visoke temperature zraka učinile su more ugodno za kupanje te mu je prosječna temperatura oko 23 °C.

likemetkovic.hr