Ostalo

Jedanaesta generacija maturanata pločanske gimnazije proslavila 50. godišnjicu mature

23. lipnja održala se proslava 50. godišnjice mature 11. generacije maturanata pločanske gimnazije. Okupili su se na pločanskoj rivi gdje je obavljeno zajedničko fotografiranje, a druženje se nastavilo u restoranu Galeb u Baćini.
Od ukupno 72-oje maturanata generacije 1967-68. okupilo se njih 29 te troje profesora – razrednika.
Nažalost 11 učenika ove generacije više nije među živima, a to su: Zlatko Kosovec, Žarko Juračić, Ivan Matijašević, Saša Šutić, Neven Franičević, Dušan Gnječ, Ivo Marinović, Branko Korljan, Bartul Kostanić, Irma Šarić i Milka Cukon.

 


S lijeva na desno,
1. red: Zdenka Jelčić – Vicić, Jelka Dugandžić – Rakušić, Smiljka Tomašević – Šarić, Anka Musulin – Glasović, prof. Franka Piacun – Gašpar, prof. Ante Tonči Barbir, prof. Ljerka Marinović Simeonov, Ines Šuman – Matijašević, Seka Deak, Anka Blažević – Šiljeg
2. red: Davor Radić, Neven Jerković, Jovo Karić, Želimir Vitanović, Mladen Marušić, Mara Markota, Stipe Žderić, Katica Pijević, Tomislav Zakić, Tonka Bjeliš – Vitanović, Milka Matić – Pandža, Ljubomir Plećaš
3. red: Damir Giljević, Andrija Dropulić, Nikica Družijanić, Milorad Dragobratović, Ante Krešić, Sergije Jelavić

 

Foto: Foto Ivona

Tag