Grad i okolica

Istraženo je što znači dosadašnji posjednik i kakvu prednost donosi po raspisanom natječaju za zakup državnih parcela

Grad Ploče je pokrenuo postupak zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, međutim dosadašnji korisnici tih parcela na natječaju nisu prošli i kako sada stvari stoje zemljište će dobiti neki drugu ljudi i OPG-ovi, o čemu je već pisao Dubrovački vjesnik. Većina nezadovoljnih podjelom zemlje na području k.o. Komin i Opuzen I. smatra da su imali prednost kao dosadašnji posjednici državnih parcela na kojim su zasadili plantaže mandarina, bresaka i lubenica. Uskoro slijedi raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Opuzena pa smo istražili što točno znači formulacija “dosadašnji posjednik” i kakvu prednost donosi po raspisanom natječaju.


Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu brisane se odredbe o privremenom korištenju. Time više nije moguće po isteku roka iz ugovora sklopiti novi Ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te se sada dosadašnji korisnici temeljem isteklog ugovora nalaze u posjedu istog zemljišta bez valjane pravne osnove. U smislu Zakona, razlikujemo zakonit posjed (na temelju važećih ugovora), mirni posjed (na temelju ugovora koji su istekli a bili su sklopljeni sukladno Zakonu) i nezakoniti posjed (samoinicijativni ulazak u posjed odnosno uzurpaciju zemljišta). Odredbom članaka 55. stavak 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, propisano je da su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne za istekle ugovore o privremenom korištenju sklopljene na temelju članaka 57. i 100. Zakona o poljoprivrednom zemljištu donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup u roku od tri mjeseca od isteka ugovora.

U situaciji kada jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb unatoč svojoj zakonskoj obvezi nije raspisala natječaj u zakonskom roku osobe kojima su istekli ugovori u svezi korištenja poljoprivrednog zemljišta, a koji uredno podmiruju sve obveze s osnove korištenja zemljišta i sve druge obveze po isteklom ugovoru, ne bi trebale snositi posljedice zbog pasivnosti jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, odnosno zbog neraspisivanja natječaja u zakonskom roku. Za ostvarivanje kriterija dosadašnji posjednik ponuditelj mora kumulativno ispunjavati uvjete da je u mirnom posjedu na temelju isteklog ugovora, da je podmirio sve obveze s osnove korištenja tog zemljišta i da provodi sve obveze po isteklom ugovoru. Dosadašnji posjednik koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog nakon provedenog natječaja, a pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru, na natječaju ostvaruje 20 bodova.

Dosadašnji posjednik koji je u mirnom posjedu zemljišta na temelju isteklog ugovora sklopljenog po odredbama zakona o poljoprivrednom zemljištu, a pod uvjetom da provodi sve obveze po isteklom ugovoru, na natječaju ostvaruje 15 bodova. Sukladno Zakonu, jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su uputiti prijedlog za provedbu inspekcijskog naloga Državnom inspektoratu u slučajevima nezakonitog posjeda odnosno korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za koje nikada nisu bili sklopljeni ugovori, odnosno korisnik je uzurpirao poljoprivredno zemljište u vlasništvu države. Ukazujemo, još jednom na zakonske odredbe prema kojima su JLS/Grad Zagreb dužne raspisati natječaj u propisanim rokovima -pojašnjavaju iz Ministarstva poljoprivrede za Dubrovački vjesnik.

Piše: Stanislav Soldo/Dubrovacki.slobodnadalmacija.hr

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi