Ostalo

GRAD PLOČE: Poziv za ponudu „Uređenja pješačkog mosta u Pločama“

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave radova „Uređenje pješačkog mosta u Pločama“.

Predmet nabave je uređenje pješačkog mosta u Pločama, te obuhvaća izvođenje kamenorezačkih radova i elektroinstalaterskih radova.
Detaljan opis predmeta nabave naveden je u Troškovniku (prilog 1) koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 27.06.2018. u 12:00, a procijenjena vrijednost nabave je 116.000,00 kuna bez PDV-a. Poziv možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.


Sredstva za nabavu osigurana su Proračunom Grada Ploča za 2018. godinu.