Grad i okolica

Grad Ploče objavio natječaj za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u 2023. godini

Grad Ploče poziva sve zainteresirane koji imaju prebivalište na području Grada Ploča da podnesu zahtjev za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u 2023. godini sukladno Odluci o sufinanciraju troškova medicinski pomognute oplodnje u 2023. godini (KLASA: 402-07/23-01/001, URBROJ: 2117-12-2-23-1 od 7. ožujka 2023. godine).

Pravo na sufinanciranje troškova mcdicinski pomognute oplodnje u 2023. godini u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše 1.000,00 eura može se priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve mogućnosti koje su, sukladno zakonu kojim je uredeno pitanje medicinski pomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i podnositelju zahtjeva čiji postupak medicinski pomognute oplodnje nije moguće financirati na teret Hrvatskog zavoda za zdravstvcno osiguranje.

Više informacija pronađite na poveznici.


Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi