Ostalo

Grad Ploče krenuo u sanaciju dječjih igrališta

Uvidom u izrazito loše stanje na dječjim igralištima u Pločama, prionulo se projektu sanacije istih. Grad Ploče pokrenuo je postupak javne nabave za opremu dječjeg igrališta, sukladno propisanoj proceduri.
Ponude su pristigle i razmotrile se, a uskoro bi se u suradnji s Komunalnim održavanjem d.o.o. trebalo krenuti u pripremu podloge, te postupak uklanjanjanja stare dotrajale opreme, a po dolasku nove i njeno montiranje. Odabrana je ponuda tvrtke Stribor d.o.o., a za novu dječju opremu za dva dječja igrališta u Pločama, Grad Ploče će izdvojiti 182.000 kuna.

U sklopu velikog dječjeg igrališta pored crkve, osim nešto drugačijeg rasporeda dječjih igrala, planiran je i odvojeni dio predviđen za vanjski fitness za odrasle sa spravama za vježbanje.