Ostalo

[FOTO] Održana vježba Civilne zaštite Ploče

U Pločama je, u petak, održana vježba Civiljne zaštite Ploče pod nazivom “Mobilizacija jedinice CZ opće namjene” s temom “evakuacija stanovništva naselja Grada Ploče zbog poplave”. Prva je to vježba nakon dugog niza godina kada se vježbe civilne zaštite nisu održavale.

Ciljevi vježbe su bili provjera provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite kao i sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite u svrhu poboljšanja spremnosti sustava civilne zaštite te njihovo uvježbavanje za intervenciju na terenu.

 


Vježbom je zapovjedao Načelnik stožera CZ Ploče Zoran Majstrović, zamjenik gradonačelnika.