Ostalo

Europski socijalni fond financirat će partnerstvo Vijeća za tržište rada Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovnik

Projekt „Operativna uspostava Tehničkog tajništva za razvoj i promociju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Dubrovačko-neretvanske županije“ (akronim O.P.E.R.A.) ocijenjen je prihvatljivim u sklopu Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Partnersko vijeće za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Dubrovačko-neretvanske županije“ osnovano je 2011 godine; vodeći partneri u njemu su Dubrovačko-neretvanska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, a preostalih 25 dolazi iz javnog, gospodarskog, obrazovnog i civilnog sektora. Predsjednica Partnerskog vijeća je zamjenica župana Marija Vučković, a potpredsjednik predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područnog ureda Dubrovnik Dasen Jasprica.

Aktivnosti projekta O.P.E.R.A jesu izrada nove Strategije razvoja ljudskih potencijala DNŽ, operativno uspostavljanje tehničkog tajništva Partnerskog vijeća uz zapošljavanje jedne osobe za obavljanje poslova tajnika, jačanje suradnje i međusobnih odnosa među članovima partnerstva, te razmjena dobrih iskustava i prakse, uz stjecanje znanja koja će omogućiti bolju apsorpciju Europskog socijalnog fonda i drugih europskih strukturnih fondova.


Prijavitelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, suprijavitelj Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Dubrovnik, a povezani suradnici Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Dubrovnik i Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije.