Ostalo

Duhovna obnova povodom proglašenja Majke Tereze svetom, s početkom od 01. rujna

U župi Kraljice neba i zemlje u Pločama, povodom proglašenja Majke Terezije svetom – 4. rujna, koja će od blagdana Svetice – u ponedjeljak 5. rujna biti suzaštitnica župe Ploče, pater Marko Glogović – provincijal reda Pavlina u Hrvatskoj, voditelj pavlinskog apostolata za život, održat će trodnevnu duhovnu obnovu od četvrtka 1. rujna.

U četvrtak u 18 sati je klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom uz molitvu krunice Božjeg milosrđa. U 19,00 sati je sveta misa i blagoslov sa moćima Majke Terezije.
U petak 2. rujna je Prvi petak, mogućnost za sv. ispovijed je od 17,00 sati, klanjanje u 18,00, potom sveta misa u 19,00 sati i molitva za bolesne.
Mogućnost ispovijedi, osobne molitve i razgovora sa patrom Glogovićem je i od 10,00 do 12,00 sati.
U subotu 3. rujna u 7,30 sati je prigoda za ispovijed, molitva krunice, potom misa u 8,00 sati.
Tijekom duhovne obnove prikupljat će se novčani prilog za apostolat za život, te moći kupiti knjige i krunice za život. Blagoslovljeni kip Majke Terezije iz Rima u crkvi Kraljice neba i zemlje je u prirodnoj veličini.
U nedjelju 4. rujna mise zahvalnice za proglašenje Majke Terezije svetom su u 9,00 i 19,00 sati. Prije mise moli se krunica.
Na blagdan sv. Majke Terezije, suzaštitnice župe Ploče, u ponedjeljak 5. rujna klanjanje je u 18,00 sati, potom misa u 19,00 sati i blagoslov djece za početak nove školske godine.