Grad i okolica

Donesena odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2024. godinu

Na temelju članka 29. uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 53. statuta Grada Ploča i članka 23. pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ploča Gradonačelnik Grada Ploča donio je odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga.


Više informacija pronađite niže:

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi