Ostalo

Centar za socijalnu skrb Ploče zapošljava likvidatora/icu –blagajnika/icu na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Ploče, od 5. studenoga 2014. god., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ploče objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

– likvidator/ica –blagajnik/ica, neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:


– SSS ekonomskog usmjerenja

– poznavanja rada na računalu

– 12 mjeseci radnog staža u struci

– probni rad 1 mjesec

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web-stranici Centra za socijalnu skrb Ploče (www.czss-ploce.hr.).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj«, isključivo na adresu: Centar za socijalnu skrb Ploče, Dalmatinska 40, 20340 Ploče.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Ploče (www.czss-ploce.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Tekst natječaja pogledajte na sljedećem LINKU

Centar za socijalnu skrb Ploče