Ostalo

Blažena Majka Terezija postaje suzaštitnica Župe Kraljice Neba i Zemlje u Pločama

Danas u Ploče stiže pater Dariusz Nowak, redovnik salvatorijanac koji je na službi u Kotorskoj biskupiji u svetištu blaženog Gracija Mua. On je jedini iz svoga reda u Crnoj Gori i službeni je egzorcist Kotorske biskupije.

Zajedno sa njim dolaze i dvije vrhovne poglavarice ženske grane Reda salvatorijanaca sa nakanom da u Pločama otvore svoj samostan.

U Župi Kraljice Neba i Zemlje je danas, sutra i u srijedu organiziran i prigodan program koji svaki dan započinje u 18:30 sati.


U utorak nakon svete mise pater Dariusz moliti će molitve oslobađanja.

Zbog velike povezanosti Majke Terezije sa hrvatskim narodom, a posebno sa ocem Antom Gabrićem s kojim je surađivala do kraja života, Župa Kraljice Neba i Zemlje iz Ploča nabavila je kip blažene Majke Terezije koji će u srijedu svečano biti blagoslovljen i njen blagdan (5. rujna) će se ubuduće slaviti kao blagdan suzaštitnice ove župe.

Dana 4. rujna 2016. godine blažena Majka Terezija će od Pape Franje biti proglašena svetom, što je nama i cijeloj Crkvi još jedan poticaj da se utječemo u njene molitve.

Tekst i foto: likemetkovic.hr