Ostalo

ANKETA: Dječji vrtić Ploče ispituje potrebe roditelja za produženim radnim vremenom Vrtića u vremenu od 13:00 do 19:00 sati

Prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja, Dječji vrtić Ploče ispituje potrebe roditelja za produženim radnim vremenom Vrtića u vremenu od 13:00 do 19:00 sati za pedagošku godinu 2018./2109.

Molimo roditelje djece vrtićke dobi koja nisu uključena u DV Ploče, a imali bi potrebu za takvom organizacijom rada, da popune anketni listić (LINK) u prilogu i dostave ga u ured stručne službe DV Ploče zaključno sa 23.03.2018.

Grad Ploče